Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çayırlı Meslek Yüksekokulunda 2019-2020 eğitim öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Programı eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Veteriner bölümü alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Alanının gerektirdiği mesleki bilgileri tanımlar.
2Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
3Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
4Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
5Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
6 Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
7Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve alanında bilimsel formasyona sahip olmak
8Karar alma ve tereddütsüz uygulama yeteneğine sahip olmak
9Alınan teorik ve uygulama becerilerini sahada kullanabilme
10Hayvan sahipleri ile etkili iletişimine sahip olabilmek
11Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
12Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
13Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
14Memeli hayvanların anatomisi, fizyolojisi ve sistemlerini öğrenmek
15Laboratuvar işletim kurallarına hakim olmak ve bu kurallara göre çalışmak
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri,Tarım Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri,TİGEM işletmeleri,Yem Fabrikaları,Veteriner Laboratuvarları ,Hayvanat bahçeleri,Veteriner ilaç sanayi,Veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektörü,
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öniisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavı ile Veteriner Fakültelerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
EBYÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliği uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programda 1 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Öğetim Görevlisi çalışmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm BaşkanıDr. Öğr. Üyesi Selçuk ÖZYÜREKÇayırlı MYO,sozyurek@erzincan.edu.tr0446 311 35 15

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
0
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:13

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:12

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
0
3
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:2

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=471&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=471&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=471&activeTab=2