Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Bölümümüz altında yer alan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı günümüzde önemi giderek artan sivil havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları havacılık sektörüne kazandırmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezun olacak öğrenciler Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi unvanını alacaklardır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM) yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile öğrenci almaktadır
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programından ön lisans derecesi elde etmek için öğrencilerin programda almaları gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı ) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Program Profili
Havaalanları, havayolu ve handling işletmelerinde uçağın ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde operasyonel işletimini uygun değer ve zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirebilecek, gerekli havacılık ve işletme bilgisiyle donanmış nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir ön lisans programıdır. Mesleğin gereği olan Hava taşımacılığı, Havacılık Yönetimi, Uçuş Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Yönetim ve Organizasyon, Lojistik Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Havayolu Pazarlaması gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve Yer Hizmetleri Yönetimi, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi dersler Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programında yer almaktadır.
Program Çıktıları
1Havacılık emniyeti konusunda bilinçli olur.
2Havacılıkta kullanılan denge ve yükleme formlarına hâkim olur.
3Yolcu Hizmetleri konusunda bilgi ve becerilerini eksiksiz olarak uygular.
4Havacılık Operasyonlarının aksamadan yürütülmesi konusunda bilgi ve beceri kazanır.
5Meslek hayatında kullanabileceği en az bir yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabilme becerisi kazanır.
6Tehlikeli maddeler, kargo, paketleme, etiketleme ve yükleme kurallarının farkında olur ve gerekli uygulamaları yapabilir.
7Sivil havacılık alanındaki genel kavramları açıklayabilir.
8Mesleği ve uçuş ile ilgili terminolojiyi bilir.
9Yer hizmetleri, ramp emniyeti ve apron kuralları konularında bilgi edinir.
10Hava taşımacılığı veya havaalanı hizmetleri alanlarında ihtiyaç duyabileceği bilgi ve becerilere sahip olur.
11Havayolu ve havaalanı işletmeciliği ile ilgili konularda bilgilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir.
12Bilgisayar, Türk dili, Tarih ve Matematiksel alandaki temel kavramlarla bilgi edinir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı mezunları; havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen (e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, ÖSYM’nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin Havacılık Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
İnsanoğlu gereksinimlerini karşılamak için havayoluna ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olan havacılığın önde gelen şirketleri modern teknolojilerle donatılmış uçakları insanlığın hizmetine sunmaya devam etmektedir. Bunun neticesinde, havacılık alanlarında eğitim almış kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı bu ihtiyaca cevap verebilecek uluslararası standartlara uygun kaliteli bir eğitim anlayışı içerisindedir. Bölümde toplam 3 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programı için ihtiyaç duyulan atölye ve laboratuvar temini Erzincan Binali Üniversitesi M.Y.O ve Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından karşılanacaktır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yalnızbağ Yerleşkesi /ERZİNCAN Telefon Numarası: (0446) 226 66 03 – 43271 Program Koordinatörü: Öğr. Gör. Emre GÜL e-mail: emre.gul@erzincan.edu.tr Adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yalnızbağ Yerleşkesi /ERZİNCAN Telefon Numarası: (0446) 226 66 03 – 43257

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
1
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:13

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:11

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:9

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=439&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=439&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=439&activeTab=2