Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Kemah Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Raylı Sistemler Makinistlik Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren örgün öğretim şeklinde eğitim öğretime devam etmektedir. Eğitim dili Türkçedir
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz “Raylı Sistemler Makinisti” unvanına sahip olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa ilk kayıt ÖSYM Sınav Sistemine göre yapılır. Diğer Üniversitelerde kayıtlı öğrenciler, en erken birinci dönemin sonunda programa yatay geçiş yapabilirler. Ayrıca Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki Kayıt ve Kabul, Kontenjanlar ve Katkı Payına İlişkin Esaslar uyarınca programa kabul ve kayıt edilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Meslek yüksekokullarının öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, yirmi (20) iş günü stajlarını yüksekokul tarafından hazırlanacak programa göre yaparak mezuniyet için gerekli en az 120 AKTS krediyi tamamlamış, AGNO’su en az 2.00 düzeyinde olan ve ilgili birim tarafından belirlenen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, koşullu başarılı dersleri olsa dahi öğrenimini bitirmiş sayılır ve önlisans diploması almaya hak kazanır.
Program Profili
Ülke genelinde ve bölgemizde demiryolu ağının yaygın olması, özellikle ilçemizden doğu-batı yönünde demiryolunun geçmesi, bu yolun yük ve yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılması, il merkezlerinde toplu taşımacılığın demiryolu ile yapılması hususuna öncelik verilmesi, demiryolu taşımacılığının güvenli yolcu ve yük taşıma yöntemi olması, sektörde kalifiye eleman ihtiyacının bulunması, ülkemizde toplu taşımaya verilen önem, demiryolu ağının sürekli yenilenmesi ve hızlı tren projelerinin hayata geçirilmesi faktörleri dikkate alınmıştır.
Program Çıktıları
1Makinistlik Programı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olur.
2Raylı Sistemler Makinistlik Programı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.
3Matematik, fizik, elektrik, elektronik, makine, malzeme bilgisi ve hukuk alanlarında temel bilgi, beceri ile prensiplerine sahip olur.
4Meslek etiği, iş güvenliği, kalite ve çevre bilincine sahip olur.
5Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş sağlığı güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
6Kazanılan becerileri makinistlik problemlerine uygulayabilme becerisine sahip olur.
7Raylı sistemler makinistlik bileşenlerini tanıma ve ilerlemeyi sağlayacak şekilde geliştirebilir.
8Alanı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el becerilerini ve düşünsel becerileri kullanabilir.
9Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreçleri planlama becerisine sahip olur.
10Alanında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması ve bireysel çalışma becerisine sahip olur.
11Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları belirleyebilmeli, çözüm arayabilmeli ve sorumluluk alabilir.
12Hayat boyu öğrenmenin ve alanındaki ilerlemelerin farkında olur ve sektörel yeniliklere uyum sağlar.
13Alana ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisine sahip olur.
14Alanının gerektirdiği düzeyde sektörel yazılım ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilir.
15Alanı ile ilgili konularda, kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak aktarabilir.
16Raylı sistemlere ilişkin arızaları tespit edebilir ve onarım yapabilir.
17Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve uygulamaya becerisine sahip olur.
18Alana ilişkin teknik çizim bilgi ve becerisine sahip olur.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Raylı sistemler makinistlik ön lisans Programından mezun olanlar TCDD bünyesinde işçi veya memur statüsünde iş bulma imkanları olup, özellikle yeni kentleşme modellerinde raylı taşımacılığın önem kazanmasıyla birlikte bu alanlarda da iş imkanı bulabileceklerdir. Bu nedenle Raylı sistemler makinistlik alanında eğitilmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç da artarak devam edecektir. Raylı sistemler makinistlik programını başarıyla tamamlayan mezunlar, özel sektörde ve kamuda çalışma fırsatı elde edebilmektedir. Bu program mezunları başta TCDD olmak üzere kentiçi raylı yolcu taşımacılığı yapan tüm belediyelerde iş imkanı bulabileceklerdir. Dolayısı ile mezunlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
ÖSYM tarafından yapılan DGS sınavından yeterli puan almaları durumunda, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Ve Sistem Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Raylı Sistemler Mühendisliği programlarına dikey geçiş için tercihte bulunabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir ara sınav yapılmaktadır, % 40 ara sınav katkısı olmaktadır. Final sınavı % 60 etkilidir. 35 altı not başarısız sayılmaktadır. FF=0 FD=0,5 başarısız, DD=1 ve DC=1,5 şartlı (AGNOnun 2 olması halinde başarılı sayılmaktadır), CC=2, CB=2,5, BB=3, BA=3,5, AA=4 başarılı olarak sayılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programın süresi dört yarıyıldır (iki yıl). Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, teori ve uygulamalı alan ve alan dışı dersler ile endüstriye dayalı eğitimlerini (stajlarını) başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eğitim için hazırlanan akıllı sınıflarda donanımlı 6 öğretim görevlisi ile iyi durumdaki fiziki imkanlarıyla hizmet vermektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkan V.: Öğr.Gör. Yusuf Tuğrul ŞİRANLI Adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Kemah / Erzincan Telefon: 0446 511 25 24 / 37015 E-mail: ytsiranli@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:26

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
12
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:10

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
12
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:0

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=436&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=436&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=436&activeTab=2