Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Eğitim/oğretim faaliyetlerine ilk olarak 2018-2019 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Önlisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa Erzincan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programları Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi ne göre alınmaktadır. Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Erzincan Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, bazı derslerden Erzincan Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde muaf olabilirler. (formal)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
- Öğrenci 120 AKTS ve üzerini tamamlamak zorundadır. - Öğrencinin AGNO su 2 veya üzeri olmalıdır.
Program Profili
Programdan mezun olan tıbbi sekreterler, çeşitli sağlık kuruluşlarında hasta kayıt, randevu işlemleri, birimler ve kurumlararası yazışmalar ve koordinasyon, hasta dosyaları ve diğer tıbbi dokümanların arşivlenmesi ve gereği halinde tekrar hizmete sunulması, hastalıkların uluslararası sınıflandırılması ve kodlanması faaliyetlerini yürütürler. Öğretim dili Türkçedir. Mezunlar; resmi ve özel hastaneler, araştırma ve uygulama hastaneleri ile özel poliklinik, araştırma ve tetkik laboratuvarlarında ve kamu sağlık kuruluşlarında tekniker kadrosunda tıbbi sekreter unvanı ile çalışırlar. Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkan verecek, eğitim ve öğretim faaliyetleri güncel uygulamalara, çağdaş ve etik kurallara paralel, insan odaklı ve kalite anlayışıyla düzenlenmiştir.
Program Çıktıları
1İş yaşamında ve sosyal ortamda fikirlerini bir bütünlük içerisinde ifade edebilir.
2Poliklinik, servis, laboratuar ve büro sekreterlik işlerini yapabilir.
3Yazışma, dosyalama, arşivleme ve İngilizce mesleki yazışma yapabilir.
4 Sağlığın belirleyicilerini, etkili bir sağlık hizmetinin bileşenlerini,sağlık kurumlarının özelliklerini ve işleyişini bilir.
5Vücut sistemini oluşturan yapıların ve organların anatomik özelliklerini bilir ve ilk yardım uygulamalarını yapabilme becerisi kazanır.
6Hasta haklarını bilir ve onları uygulayabilir.
7Bilişim olanaklarını kullanır ve kendini geliştirme yeterliliği kazanır.
8Sağlık kuruluşlarında halkla ilişkiler uygulamalarında görev yapabilecek bilgi ve becerileri kazanır.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları aldıkları dersler doğrultusunda pek çok konuda faaliyet gösteren tıp kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreter ya da büro yöneticisi olarak tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’de başarı sağlamaları durumunda alanla ilgili lisans programlarına (örneğin Sağlık İşletmesi, Sağlık Yönetimi vb.) geçiş yapabilmekte ve lisans mezunu olabilmektedirler.Ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler. Üniversite, devlet ve özel statüdeki hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, özel laboratuarlar tıbbi sekreterlerin çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı olması halinde Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde ders sorumlusu öğretim elemanının belirleyerek ders bilgi formlarında ilan ettiği oranlarda proje, ödev, uygulama, kısa süreli sınavlar, vize ve final sınavı ile yapılacaktır.
Mezuniyet Koşulları
Dersleri geçer not ile tamamlamak. Genel ağırlıklı not ortalaması 2,00ın üstünde olmak. 30 iş günü stajı tamamlamak.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : Erzincan Binali Yıldırım Universitesi, Refahiye Bahar Yıldırım Sağlık Hizmetleri Meslek Yuksekokulu Yenidoğan M. Avukat Mehmet YAVUZ S. No:3 24300 Refahiye/Erzincan, Turkiye

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
6
0
7.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
6
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
4
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
2
5.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:18

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
6
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
3
5.00
Zorunlu
0
4
5.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:16

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
3
4.00
Seçmeli
1
3
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=432&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=432&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=432&activeTab=2