Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu

Tapu ve Kadastro


Kuruluş
2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Erzincan Üniversitesine bağlı olarak açılan yüksek okulumuz eğitim-öğretime devam etmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı alanında ön lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 6 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın zorunlu müfredatlarında yer alan yabancı dil dersi ve Senato’nun kararı ile uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden belirtilen puan ve üstü not alanlar başarılı sayılırlar ve öğretim programındaki ilgili ders ya da derslerden muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak.
Program Profili
Programın amacı Harita-Tapu-Kadastro Alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektedir.
Program Çıktıları
1Güncel mevzuata hakim olabilme ve bu alandaki temel teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
2Edindiği teorik ve uygulamalı bilgilerle mesleğini yapabilme ve bu alanda eğitimini bir üst düzeye taşıyabilmek için gerekli becerileri kazanabilme
3Mesleki problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerini ustaca kullanabilme
4Yapılan ölçülerden yararlanarak istenilen her hesabı yapma ve bilgisayarda çizim yapabilme
5Edindiği mesleki altyapıyı kullanarak bireysel ya da takım olarak iş organizasyonu yapabilme ve bu sorumluluğu üstlenebilme
6Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
7Proje hazırlama, yönetimi, uygulamalarını yapabilme, sunabilme ve kendini ifade edebilme yeteneğine sahip olabilme.
8Tapuculukla ilgili çalışma yapan kamu kurumları ve özel sektörün örgütsel yapıları hakkında bilgi sahibi olabilme ve bu yapıya uyum sağlayabilme
9İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olabilme.
10Etkili sözlü ve yazılı iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
11Türk Dili ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili ve Atatürk İlkeleri hakkında bilgi sahibi olabilme
12Tapu kütüğü üstünde değişiklik işlemleri yapabilme
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tapu Kadastro Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Kamu Yönetimi, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Tapu Kadastro Lisans programında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Tapu Kadastro Programı Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarları ve kütüphane bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Fatih Mah. 24700 İliç /Erzincan, Türkiye Web Adresi : http:/ilicdymyo@erzincan.edu.tr/ Tel : 0 446 711 21 00 Faks : 0 446 711 21 01 Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Fatih İÇER Tel : 0 446 711 21 00 / 38013 e-mail : ficer@erzincan.edu.tr Program AKTS/DS Koordinatörü : Öğr. Gör. Esra BİLİCİ Tel : 0 446 711 21 00 / 38015 e-mail : ebilici@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:21

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:21

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:12

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:16

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=397&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=397&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=397&activeTab=2