Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Adalet Meslek Yüksekokulu

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri


Kuruluş
Bu programımız Yüksekokulumuz bünyesinde 2017-2018 eğitim -öğretim yılında açılmıştır. Programa kayıtlı birinci ve ikinci öğretimde toplam 103 öğrencimiz bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu program, Adalet Meslek Yüksekokulunda 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ceza İnfaz ve Güvenlik programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Mezun Olanların İstihdam Alanları; Adalek Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak istihdam edilecektirler.
Program Çıktıları
1Genel Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
2Ceza ve İnfaz Hukuku kavramlarını ve temel özelliklerini ve uygulamasında karşılaşılan sorunları sıralar.
3Tutuklu ve Hükümlüler ile ilgili karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
4Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları, etik değerleri, UYAP sisteminin ceza ilişkin yazılımlarını, Suç ve suçluluğa ilişkin kriminolojik özellikleri, Ceza sistemindeki güvenlik unsurlarını bilir.
5Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
6İnfaz ve Güvenlik hizmetlerini temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini meslektaşlarına yazılı ve sözlü olarak aktarır.
7Güvenlik hizmetleri alanı ile ilgili farklı disiplinler ile müşterek çalışabilir.
8Yetişkin, genç ve çocuk hükümlü/tutukluların psikolojik yapısına uygun davranır.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun Olanların İstihdam Alanları; Adalek Bakanlığı, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde “İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri” memuru olarak istihdam edilecektirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar için en cazibeli olan DGS (dikey geçiş sınavı) ile Hukuk Fakültesine geçmek suretiyle hukuk eğitimine devam etmektir. DGS, iki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olduktan sonra her yıl tekrarlanan ve her yıl sınava girme hakkının bulunduğu dört yıllık lisans öğrenimine geçiş sınavıdır. Bu sınavın güzel yanı, Hukuk Fakültesi gibi kazanılması zor olan bölümlerin kazanılmasının kolay olmasıdır. Bu sınavda LYS’den daha kolay olmak üzere 80 sayısal 80 adet sözel soru sorulmaktadır. Sınavı kazandıktan sonra kazanılan okula kayıt yaptırılır ve intibak dönemi başlatılır. İntibak dönemi 3 dönem sürer ve 3 dönemde ilk yılda alınamayan derslerden alınır. Ayrıca sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesinin uygun bölümlerine de başvurmak mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin bir üst dönemden ders alabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 7 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bu öğretim görevlilerinin yanısıra, Hukuk Fakültesindeki öğretim üyeleri de derslerimize girmekte, sonuç olarak iyi bir eğitim verilmektedir. Bölümümüzün dersleri gerek normal gerekse ikinci öğretim dâhil, Hukuk Fakültesinde bulunan 5 ve 6 nolu amfilerde görülmekte; ayrıca ikinci öğretim saatlerinde kantin hizmeti devam etmektedir. Ayrıca bölümümüzde bilgisayar ve klavye kullanımı derslerinin görüldüğü bir bilgisayar laboratuvarımız da bulunmaktadır. Bölüm imkânlarından belki de önemlisi, yaklaşık üç yıldır, eskiden iki dönem olan klavye kullanımı derslerinin dört (4) döneme çıkarılmış olmasıdır. Bu vesileyle mezun öğrencilerimizin zabıt kâtibi olabilmeleri için gerekli uygulama yeteneği kendilerine kazandırılmış olacaktır
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Özge BÖLÜKBAŞI (Öğretim Görevlisi.) Adres : Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampüsü Adalet Meslek Yüksekokulu/ERZİNCAN Tel : 0446 2266620 Faks : 0 446 226 66 22 e-mail : obölükbasi@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
0
0.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:41

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
1
0
0.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:21

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
0
0.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:4

BÖLÜM SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=394&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=394&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=394&activeTab=2