Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Refahiye Meslek Yüksekokulu

Raylı Sistemler İşletmeciliği


Kuruluş
Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilk olarak 2009-2010 öğretim yılında Ulaştırma Hizmetleri Bölümü adı altında Raylı Sistem İşletmeciliği Programı olarak başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Raylı Sistem İşletmeciliği ön lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından olan ulaşım, gerek ülke gerekse kent boyutunda diğer etkenler ile etkileşim içindedir. Dünyada son yıllarda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler; insanların daha rahat, güvenli yaşama ve zamanı ekonomik olarak kullanma isteğini ortaya çıkarmıştır. Demir yolu ulaşımının güvenli, hızlı olması ve ülke ekonomisi ile endüstrileşmesinde artan önemi son yıllarda ülkemizde de anlaşılmıştır. Tüm dünyada demir yolu ulaşımının hızla gelişmesi, elektrifikasyon ve sinyalizasyona yönelik yeni uygulamalar, geçmiş yıllara göre daha karmaşık hâle gelen demir yolu trafiğinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin önemini de arttırmıştır. Demir yolu ulaşımında önemli görevler üstlenen işletmecilik personelinin çağdaş uygulamalarla yetiştirilmesi, ülkenin önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Ayrıca son yıllarda metro işletmeciliğindeki gelişmeler bu alanlarda görev alacak iş gücünün yetiştirilmesinin önemini arttırmıştır. Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Raylı Sistemler İşletmeciliği programı ile demir yolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemiz ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokol çerçevesinde TCDD Genel Müdürlüğünün bu eğitime her konuda destek vermesi öngörülmüştür.
Program Çıktıları
1Learn the rules of grammar.
2Learn Turkish spell types.
3Write an official letter.
4Create your web page.
5Which acquires the necessary mathematical achievements for the profession
6Learn the history of the Republican era.
7Learn English sentence structure.
8The middle level can speak English.
9Learn English grammar.
10Use the computer program.
11Apply the concept of communication.
12Learn to communicate within the organization and outside the organization
13Have knowledge about literature.
14Understand the importance of railway transportation.
15Learn concepts related to railway operations.
16Learn Work safety and security measures.
17Business concepts and learn the business process.
18Rail systems have knowledge of the way.
19Learn necessarily related accounting transactions.
20Learn the rail traffic operations.
21Learn the economic concepts of rail systems.
22Learn the historical development of the railways.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819202122
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Raylı Sistemler İşletmeciliği programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda raylı sistemler-demir yolu sektöründe istihdam edilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Bölüm Olanakları
Programda 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla bir tane bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi, Refahiye Meslek Yüksekokulu Yenidoğan M. Avukat Mehmet YAVUZ S. No:3 24300 Refahiye/Erzincan, Türkiye 0446 611 33 71-72-73

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:60

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:52

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
10.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:43

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:36

BÖLÜM SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERSLER(1.SINIF BAHAR YARI YILI)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
0.00


SEÇMELİ DERSLER(2.SINIF GÜZ YARI YILI)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
1
1
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
2
1
0.00


SEÇMELİ DERSLER(2.SINIF BAHAR YARI YILI)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
3
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=38&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=38&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=38&activeTab=2