Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Tercan Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği


Kuruluş
Program, çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda genel bilgilere sahip İş Sağlığı ve Güvenliği teknikeri unvanında ara eleman yetiştirmektir. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.
Kazanılan Derece
Programdan mezun olan öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri ünvanını almaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lise Diploması, Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme.
Program Profili
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ilgili 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm çalışma alanlarında yapılması zorunlu olan faaliyetlerdir. Uygulama alanının geniş olması sebebiyle bu konuda eğitim almış ara elaman yetiştiren iki yıllık eğitim veren bir programdır. Program mezunları ara elaman olmanın dışında ilgili kurslara giderek ve bakanlık tarafından yapılan sınavdan yeterli puanları aldıkları takdirde İş Güvenliği Uzmanı da olabileceklerdir. Böylece bu ünvanın verdiği imkanlar ile iş bulma şanslarını önemli derecede artırabileceklerdir.
Program Çıktıları
1Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil konularında bilgi sahibidir.
2İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında temel bilgilere (yasal mevzuat, yönetim, dökümantasyon, risk değerlendirmesi, tehlike, risk vb.) sahibidir.
3Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
4İşyerinde var olan tehlikeleri tanıyıp, tehlikeleri değerlendirip önlem alabilir.
5İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dökümantasyon işlemlerini yapabilir.
6İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamının gözetimini sağlayabilir.
7İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilir.
8Özel iş sağlığı ve güvenliği işletmeleri kurup işletebilir.
9İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili planlama ve organizasyon sürecini düzenleyebilir.
10İnceleme-araştırma sürecini düzenleyebilir.
11Sektörlere yönelik spesifik bilgi araştırması yapabilir.
12İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürecini düzenleyebilir.
13Hayatı boyunca sürekli eğitim, araştırma, geliştirme ve yenilenme becerisine sahip olur.
14Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları, arama-kurtarma çalışmaları ve ilkyardım sürecini düzenleyebilir.
15Acil durum uygulama işlemlerini yürütebilir.
16İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri ve kalite yönetim sistemleri süreçlerini düzenleyebilir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, kimyasal üretim tesislerinde, maden ocaklarında, inşaat sahalarında, sağlık kuruluşlarında, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olarak görev alabilirler. Güncel mevzuat hükümlerine göre İş Sağlığı ve Güvenliği teknikerlerinin sertifika eğitimi sonrası Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmaları durumunda C Sınıfı iş güvenliği uzmanı unvanını alabilmeleri mümkün olacaktır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet bölümüne devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İş Sağlığı ve Güvenliği programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler: · Ara Sınav · Final Sınavı · Uygulama · Ödev Değerlendirme · Rapor Sunma · Bilgisayarla Sunum Yapma · Belge Sunma
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin başarısı her ders için tanımlanan her bir değerlendirme (dönem içi çalışmalar ve final) için öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve dönem sonunda standart sapma ve sınıfın not ortalaması dikkate alınarak ilkeleri Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak harf notuna dönüştürülür. Bir öğrencinin İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: · Ders planındaki tüm dersleri başarması (120 AKTS) · 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması · 30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Haftalık ders planı hem gelişen teknolojiye uygun, hem de piyasada geçerliliğinin olması açısından işveren kesimi ile mezun olup da işyerinde çalışan meslek elemanların talepleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Elde edilen veriler haftalık ders planının geçerliliği açısından referans olarak kullanılmıştır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Telefon: 0446 441 3627 Fax: 0446 441 3672

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:23

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
10
0
10.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:12

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
8
0
8.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:19

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=359&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=359&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=359&activeTab=2