Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemah Meslek Yüksekokulu

Bilgi Güvenliği Teknolojisi


Kuruluş
Kemah Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Örgün öğretim şeklinde eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu program, Bilgi Güvenliği Teknolojisi Programı alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. (İlgili alanlardaki meslek liselerinden, kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir.)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgi Güvenliği Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Bilişim alanında her gün artan bilgi güvenliği ihtiyacına hem teorik hem de pratik becerileriyle sektörde konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ve teknik destek elemanı olarak çalışabilecek teknikerler yetiştirmektedir. Ayrıca, toplumun hızla gelişen bilgisayar teknolojilerine uyum sağlayabilmesi, gerek duyulan bilgi toplama ve toplanan bu bilgileri işleme ile ilgili konulardaki problemler karşısında da hızlı ve doğru çözüm üretebilen nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Program Çıktıları
1Temel bilgisayar kavramları ile ilgili güncel bilgiler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibidir.
2Matematik, fen ve bilgisayar bilimleri alanı ile ilgili konularda temel bilgilere sahiptir.
3Bilgisayar güvenliğine ait donanım ve yazılım bilgisine sahip ve uygun yazılımları geliştirebilecek, tasarım yapabilecek bilgiye sahiptir.
4Alanında algoritma hazırlama becerisine sahip olma, problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanıma, yazılım geliştirebilmek için platform ve ürünleri belirleme, belirtimleri tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlama, test etme ve güncelleme, çıkan sonuçları karşılaştırmalı yorumlama becerilerine sahip olmak.
5İnternet ve güvenlik kavramlarını tanıma, web sayfalarını grafik, animasyon ve kullanıcıyla etkileşimli, dinamik olarak tasarlayabilme, web projesi hazırlayabilecek kodlamalar ve sunucu taraflı program geliştirebilmektedir.
6İşletim sistemlerini kurma, kullanma, ağ yönetim, yapılandırma ve ayar işlemleri becerisi kazanmak. Yazılım kurulum, test, bilişim suçları, veri güvenliği ve saklanması ile ilgili işlemlerini yapabilme, arızalı olan bilgisayar sorunlarını tespit edip, sorunları giderebilecek beceriyi kazanmak.
7İstemci/sunucu ortamında veritabanı tasarlayabilme, yönetebilme, güvenlik ile ilgili tedbirleri alma, görsel işlemler ve programlama, web arayüzler, grafik düzenlemeler, bilgisayar destekli mesleki çizim işlemleri gerçekleştirmek.
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
9Ofis yazılımları, internet, grafik tabanlı tasarım programlarını kurabilme, sunucu sistemler ve donanıma uygun yazılımları kullanıp, karşılaştırma ve modüllerini kullanarak mesleki projeler için görsel ve yapısal program üretebilecek yeteneğe sahip olmak.
10Alanında bir sistem tasarlamak için araştırma yöntemlerini kullanabilme, proje çalışmalarını bireysel veya takım olarak kurgulama, sorunların üstesinden gelebilme, bulgularını yorumlayabilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğine sahip olmak.
11Tarihi değerlere saygılı, demokrasi, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
12İşçi sağlığı ve iş güvenliği, mesleki standartlar, sosyal güvenlik, girişimcilik, çevre koruma v.b. bilgi ve bilincine sahip olmak.
13Sanayi ve hizmet sektöründeki bir işletmede üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisini artırmak, gerektiğinde performansı artırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek.
14Türk Dil kuralları ile sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme, sosyal ve iş çevresi ile etkin iletişim kurabilme yetkinliğine sahip olmak.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri kazanıldığında Bilgisayar Programcılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.Program mezunları web tasarımı, programlama, sistem kurulumu, bakım ve onarımı ile ilgili olarak kamu veya özel kuruluşlara ait bilgi işlem merkezlerinde, bilgisayar satış firmalarında, teknik servislerde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Bilişim Sistemleri Mühendisliği”, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği” ve “Bilgi Teknolojileri” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler Bütünleme sınavına tabi tutulurlar bu sınavdan alınan not ,yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 3 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca Ar-Ge ve Bilgisayar Laboratuarları bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Murat SAY (Bölüm Başk.)Adres: Erzincan Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Kemah/ERZİNCANTel: 0446 511 25 24-37023Faks: 0 446 511 25 23e-mail: msay@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:26

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:24

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:12

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:12

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=357&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=357&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=357&activeTab=2