Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu

Laborant ve Veteriner Sağlık


Kuruluş
2015
Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar Laborant ve Veteriner Sağlık alaninda Önlisans Diplomasi derecesi alirlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
LİSE MEZUNİYET VE ÖSYM MERKEZİ SINAV SONUCU
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte-meslek yüksekokulu-yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca, Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 120 AKTS kredisi ve 30 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun duruma gelir.
Program Profili
Yüksek öğretimde Veteriner bölümü alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesine sahip olunur.
Program Çıktıları
1Histolojik, mikrobiyolojik, parazitolojik, patolojik, biyokimyasal örnekleri almak ve gerekli testleri uygulamak
2Memeli hayvanların anatomisi, fizyolojisi ve sistemlerini öğrenmek
3Hayvanların karşılaşabileceği salgın ve zoonoz kaynaklı hastalıklardan korunma için gerekli takiplerin yapılması
4Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek, veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek, normal gebelik ve doğum süreçlerini tanımak ve takip etmek, Döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
5Evcil hayvanların yetiştiriciliğini ile genetiğini ve ıslahını öğrenmek, Hayvan sağlığı ve refahı ile ilgili koşulları sağlayabilmek
6Gıda Güvenliği prensiplerini uygulamak
7Laboratuvar çalışmalarında kullanılan ekipmanların düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin kullanım yeterliliğine sahip olmak,
8Laboratuvar işletim kurallarına hakim olmak ve bu kurallara göre çalışmak
9Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
10Veteriner hekim kontrolünde gerekli tedavi protokollerini uygulayabilmek
11Mesleki etik kurallarına uygun olarak hizmet vermek
12Alınan teorik ve uygulama becerilerinin sahada kullanabilme
13Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
14Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli laboratuvar, hayvan hastaneleri ve veteriner kliniklerde görev alabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3ncü sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, Ders Planı-AKTS Kredileri nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bir dersten başarılı olabilmesi için ortalamasının 60 puan olması gerekir. Öğrenciler 120 AKTS kredisi ve 30 işgünü stajı tamamlamak koşulu ile mezun duruma gelir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
UYGULAMA BİRİMİ
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
KEMALİYE HACI ALİ AKIN MESLEK YÜKSEKOKULU

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
13.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:32

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
0.00
Seçmeli
0
0
18.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
9.00
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
8.00
Zorunlu
0
0
8.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:38

BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
1
5.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
1
3.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00


Yüksekokul Seçmeli II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=340&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=340&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=340&activeTab=2