Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu

Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı


Kuruluş
2015-2016 Eğitim Öğretim yılında Erzincan Üniversitesine bağlı olarak açılan yüksek okulumuz eğitim-öğretime devam etmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı alanında ön lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’ nin ilgili türde belirlenen puanını alıp ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Erzincan Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Türkçe ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Elektrik Enerjisi Üretimi, İletimi ve Dağıtımı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve 25 iş günü staj tamamlaması gerekir.
Program Profili
Programın amacı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında enerji sektöründe ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, analitik düşünebilen, gelişme ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, ulusal değerleri önemseyen teknikerler yetiştirmektir. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu müdürlük ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı programı, öğrencilerini, elektrik ve enerji sektörüyle ilgili birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Programımız sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Programımız Avrupa Birliği projelerini gerçekleştirmek ve bu projeler ile öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlamayı amaçlamaktadır. Program müfredatındaki dersler ile öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.
Program Çıktıları
1Bilgisayar destekli çizim ilgili paket programları kullanarak mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirir.
2Enerji Sistemleri ile ilgili proje yönetimi, işyeri uygulamaları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma konularında bilinçlenir.
3Doğru akım ve alternatif akım ile ilgili temel kavramları tanımlar. Pasif devre elemanlarının doğru akım ve alternatif akımda gösterdiği tepkileri analiz eder.
4Elektrik-Elektronik devrelerin kurulumunu, analizini ve bu devreler üzerindeki gerekli ölçüm işlemlerini yapar.
5Çeşitli enerji kaynaklarından enerji üretimi hakkında temel bilgilere sahip olur.
6Enerji alanında bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve gerektiğinde istenen ihtiyaçları karşılamak üzere modern tasarım yöntemlerini uygular.
7Termodinamik ile ilgili kavramları öğrenerek, gerekli analiz ve hesaplamaları yapar.
8Enerji üretimi için gerekli yakıtlar ve yanma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.
9Hidroelektrik santralleri ile ilgili tanımlar, yapısı, kurulumu ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
10Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar ve küresel kümülatif kurulu güç kapasitesi açısından analizini yapar.
11Güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili olarak güneşin yapısal ve ışınım özellikleri hakkında bilgi sahibi olarak fotovoltaik sistem tasarımını gerçekleştirir.
12Termik santraller ile ilgili tanımlar, yapısı, kurulumu ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Enerji Teknikeri unvanı alan öğrenciler, enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çok geniş iş alanları bulacaklardır. Mezunların çalışabileceği mevcut kuruluşlar olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM), Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİE), EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TKİ, TTK, TPAO, BOTAŞ, TÜPRAŞ, TAEK sayılabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu iş olanaklarının yanı sıra dikey geçiş sınavı (DGS) ile fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makine Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği ve Tesisat Öğretmenliği bölümlerine yerleşebileceklerdir. Mezunların yurt içinde olduğu gibi, yurt dışında da benzer taleplerle karşılaşacağı beklenmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olmalıdır. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, kısa sınav vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 35 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programımızda eğitim-öğretim faaliyetleri 3 öğretim görevlisi ile 1 bilgisayar laboratuarı, 1 devreler laboratuarı, 2 tam donanımlı sınıf, 1 adet konferans salonunda yürütülmektedir. Programımızdaki öğrenciler gün boyunca açık olan kütüphaneden, kütüphane ve laboratuarlarda bulunan internet hizmetinden kesintisiz olarak faydalanabilmektedirler.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres : İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Fatih Mah. 24700 İliç /Erzincan, Türkiye Web Adresi : http:/ilicdymyo@erzincan.edu.tr/ Tel : 0 446 711 21 00 Faks : 0 446 711 21 01 Bölüm Başkanı : Öğr. Gör. Ümit ÖZLEYEN Tel : 0 446 711 21 00 / 38017 e-mail : uozleyen@erzincan.edu.tr Program AKTS/DS Koordinatörü : Öğr. Gör. Ümit ÖZLEYEN Tel : 0 446 711 21 00 / 38017 e-mail : uozleyen@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:28

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:18

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:12

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=339&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=339&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=339&activeTab=2