Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ


Kuruluş
22/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. Eğitim Dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında önlisans diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına; lise mezunu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına öğrenci almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin toplam 120 AKTS karşılığı tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Programımız alanında uzman akademisyenlerden oluşur ve gerekli uygulama çalışmaları derslerle birlikte yürütülmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak adayları yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Turizm ve Otel işletmeciliği alanıyla ilgili temel kavramlarını ve kuramlarını anlama bilgi ve becerisini kazanmak.
2Otel işletmelerindeki belge düzeni ve muhasebe sistemi, gerekli finansal hesaplama ve analizleri ile ilgili temel bilgilere sahip olmak.
3Otel işletmelerindeki, departmanlarla ile ilgili işlemler ve işleyişi bilmek ve kullanma becerisine sahip olmak.
4Pazarlama, reklamcılık, toplam kalite, girişimcilik, insan kaynakları yönetimi ve organizasyon, örgütsel davranış, kişilerarası iletişim konularında gerekli bilgilere sahiptir ve bunları iş yaşamında uygular.
5Otel işletmelerinde verilen konaklama, yeme içme ve diğer hizmetlerin organizasyonu ve sunma becerisine sahip olmak.
6Otelcilik alanında kullanılan otomasyon sistemlerini kullanma becerisine sahip olmak.
7Otel işletmelerinde yiyecek içecek departmanı altında yapılan menü planlama, gıda üretimi, mutfak hizmetleri yönetimi, servis hizmetleri, ziyafet organizasyonları uygulamalarını yapabilmek
8Önbüro operasyonlarını yürütebilme ve yönetebilme becerisine sahip olmak.
9İyi iletişim kurabilmek.
10Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
11Alanının inceliklerine ve yasal mevzuatına hâkim olmak.
12Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.
13Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek.
14Alanının gerektirdiği bilgisayar teknolojilerine hakim olmak.
15Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütmek.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünün temel amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörü başta olmak üzere iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayacak adaylar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler, biri ingilizce olmak üzere iki yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 30 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; yiyecek-içecek, önbüro ve kat hizmetleri gibi derslerin uygulama yapabilmesi için Üniversite uygulama alanı ve sosyal tesisi mevcuttur. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan bilgisayar laboratuvarından ücretsiz olarak faydalanabilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı Öğr. Gör. Yener SİLAHŞOR; Öğr.Gör.Aydın BOROĞLU. Turizm ve Otelcilik MYO, Hukuk Fakültesi Kampüsü/ ERZİNCAN Tlf: 0446 2251702; Fax: 0446 2251704; Email: ysilahsor@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
1
1
5.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:15

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:15

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:15

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=32&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=32&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=32&activeTab=2