Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik


Kuruluş
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı 2008 yılında açılmış olup yine bu yılı kapsayan eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlikön lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir. Branş ile ilintili Meslek Liselerinin mezunları da YÖK ve ÖSYM tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde sınavsız olarak bölüme kayıt yaptırabilmektedirler. Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa Erzincan Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Programları Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi ne göre alınmaktadır. Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Erzincan Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, bazı derslerden Erzincan Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde muaf olabilirler. (formal)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
- Öğrenci 120 AKTS ve üzerini tamamlamak zorundadır. - Öğrencinin AGNO su 2 ve üzeri olmalıdır.
Program Profili
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nın amacı, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait tıp işletmelerinde, tıp sektörü yöneticilerinin ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Program, tıp dünyasının yönetim ve teknolojik gelişim hızına destek verecek büro yöneticilerini ve tıp sekreterlerini yetiştirmek anlayışını benimsemiştir. Sürekli gelişen teknolojiden payını alan büro makineleri ve araç-gereçlerini kullanma becerisine sahip büro elemanları yetiştirmeyi amaçlayan program, bu doğrultuda son teknolojik ürünleri takip etmekte ve bu gelişmeleri zorunlu dersler kapsamında öğrencilerle paylaşmaktadır.
Program Çıktıları
1Çağdaş, Atatürk İlke ve İnkılaplarına saygılı ve bilimsel düşünceye sahip, ülkesinin sosyal yapısına uyumlu vatandaş olabilme becerisi
2Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplamak, düzenlemek ve ilgililerin hizmetine sunmak,
3Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derlemek ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koymak,
4Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derlemek ve düzene koymak,
5Hastanelerde tıbbi kayıtları derlemek ve erişime sunmak
6Tıbbi raporları yazmak,
7Hastanın psikolojik ve sosyal yönlerini değerlendirebilmek.
8Hasta, hastanın ailesi ve diğer sağlık üyeleri ile etkin iletişim kurabilmek.
9İgili olduğu sağlık alanındaki tıbbi terminolojiyi bilmek, bilgi ve becerisini bu bilgiler doğrultusunda kullanabilmek.
10Sağlık alanında etik ve yasal ilkelere uygun davranmak.
11Ara eleman olarak görev yapacağı sağlık alanında hekim ile birlikte bir ekip oluşturarak çalışabilmek.
12Sağlık kuruluşlarının yönetimini kavrayabilmek
13İnsan vücudunun fonksiyonel yapı ve işlevini yeterli derecede bilmek ve temel hastalıkları kavrayabilmek
14Temel hastalıkları tanımak, bu hastalıklara ait bulgu ve belirtileri ifade edebilmek ve sağlık ekibi üyeleri ile hastalıklar hakkında iletişim kurabilmek.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları aldıkları dersler doğrultusunda pek çok konuda faaliyet gösteren tıp kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreter ya da büro yöneticisi olarak tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’de başarı sağlamaları durumunda alanla ilgili lisans programlarına (örneğin Sağlık İşletmesi, Sağlık Yönetimi vb.) geçiş yapabilmekte ve lisans mezunu olabilmektedirler.Ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler. Üniversite, devlet ve özel statüdeki hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, özel laboratuarlar tıbbi sekreterlerin çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı olması halinde Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Yönetimi lisans programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Erzincan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde ders sorumlusu öğretim elemanının belirleyerek ders bilgi formlarında ilan ettiği oranlarda proje, ödev, uygulama, kısa süreli sınavlar, vize ve final sınavı ile yapılacaktır.
Mezuniyet Koşulları
Dersleri geçer not ile tamamlamak. Genel ağırlıklı not ortalaması 2,00ın üstünde olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı mezunları aldıkları dersler doğrultusunda pek çok konuda faaliyet gösteren tıp kurum ve kuruluşlarında tıbbi sekreter ya da büro yöneticisi olarak tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca, DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’de başarı sağlamaları durumunda alanla ilgili lisans programlarına (örneğin Sağlık İşletmesi, Sağlık Yönetimi vb.) geçiş yapabilmekte ve lisans mezunu olabilmektedirler.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Betül ALKAN POLAT Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO balkanpolat@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:63

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
6
0
10.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:59

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
0
6
6.00
Zorunlu
0
6
6.00
Zorunlu
1
1
4.00
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:60

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
6
0
9.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
0
2
2.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
0
6
6.00
Zorunlu
0
6
6.00
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:60

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Ders Gurubu
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00


SEÇMELİ DERS
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00


SEÇMELİ DERS
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=31&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=31&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=31&activeTab=2