Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Tercan Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım


Kuruluş
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı 2012-2013 eğitim-öğretim döneminde açılmış olup, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencileri ile eğitime başlamıştır
Kazanılan Derece
Halkla ilişkiler ve tanıtım programı önlisans mezunu
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu adaylar arasından ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile YGS-4 puanıyla öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa formal ve in-formal lise mezunun adaylar kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sorumluluk alabilen, karar verebilen, bilgiye ulaşabilen, analitik düşünebilen, çözüm üretebilen, iletişim becerileri gelişmiş bireyler yetiştirmek
Program Profili
Kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabileceği gibi kendi tanıtım ajansını kurup yönetebilecek nitelikte insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yüksek öğretim programıdır.
Program Çıktıları
1‘Halkla ilişkiler’ ve ilgili kavramları tanımlayabilme yetisini kazanır.
2Kurumsal imajı ve itibarı sağlayacak halkla ilişkiler kampanyalarını planlar ve uygular.
3Toplumsal ve kurumsal konularda yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda oluşabilecek sorun, kaos ve krizi değerlendirerek kurum lehine çözüme kavuşturur.
4Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek halkla ilişkiler uygulamalarında etkin kullanır.
5Halkla ilişkiler mesleğinin temel ilkeleri doğrultusunda araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme yapar.
6İletişim bilimi, işletme yönetimi, pazarlama / pazarlama iletişimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, örgütsel psikoloji, ekonomi, siyaset bilimi, bilgi iletişim teknolojileri, hukuk, araştırma-istatistik, kültürel çalışmalar vb. alanlardaki bilgileri halkla ilişkiler disiplinine uygulayabilme
7İç ve dış paydaş analizlerine dayanan stratejik halkla ilişkiler yönetimi sürecini gerçekleştirebilme
8İçsel iletişim, kişilerarası iletişim ve kurumsal iletişim alanına ilişkin bilgi, yöntem ve becerilerini kullanarak çözümlemeler yapabilme, sözlü, sözsüz, yazılı vb. biçimde ifade edebilme
9İşletme yönetimi ve organizasyon alanında temel bilgileri edinmek, karşılaşılan mesleki sorunların belirlenmesi ve çözümünde yönetim bilimleri çerçevesinde kazanılan bilgileri kullanabilmek,
10Mesleki çalışmalarda kullanılabilecek bilgisayar programları, bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmak ve etkin biçimde kullanabilme becerisini kazanmak,
11Üstlenilen sorumluluklar temelinde iletişim ve yönetsel çalışmaları bireysel olarak yürütebilmek,
12Yapılacak iletişim çalışmalarında takım çalışmasına uygun olarak sorumlulukları üstlenebilmek ve takım ruhu bilincinde hareket edebilmek,
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrenciler, kamu kurumları (valilikler, belediye, hastaneler vb.) ile özel kurumların halkla ilişkiler depertmanlarında istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Halkla ilişkiler ve tanıtım önlisans programından mezun olan öğrenciler, dikey geçişle şu lisans programlarına kayıt yaptırabilirler: Halkla ilişkiler, Halkla ilişkiler ve tanıtım, Halkla ilişkiler ve reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programdaki öğrenciler, ara sınav, final ve bütünleme sınavlarından geçerli notu almak durumundadırlar. Ancak dersin içeriğine göre, dersin sorumlu öğretim elemanının gerekli görmesi halinde ödev, seminer, araştırma şeklinde uygulamalar da yaptırılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olmak için 120 AKTS karşılığında ders alınması gerekir. 120 AKTSnin içerisinde yapılacak olan staj da değerlendirilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
2 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuarı ve 3 akademik personel bulunmaktadır
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu TERCAN /ERZİNCAN Tel:0446-441 36 27 Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hüsamettin AKAR

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:68

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
12
0
10.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
13.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:60

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
14.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
0.00
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
18.00
Toplam:75

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
8
0
8.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Seçmeli
0
0
12.00
Seçmeli
10
1
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
18.00
Toplam:68

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
2.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=287&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=287&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=287&activeTab=2