Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Evde Hasta Bakımı


Kuruluş
2013/2014 öğretim yılında Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü’ne bağlı Evde Hasta Bakımı programı eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezun olan öğrenciye Evde Hasta Bakımı Programında ön lisans diploması verilir
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK`ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, bazı derslerden Erzincan Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde muaf olabilirler. (formal)
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Evde Hasta Bakımı alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Evde Hasta Bakımı programının amacı, hastanın yaşam kalitesini yükselten, hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen, hastayı yataktan kaldırabilen, özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli sağlık elemanı yetiştirmektir. Bu amaçla hayat boyu öğrenme perspektifinde, modern eğitime dayalı, bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulandığı bir ön lisans programıdır.
Program Çıktıları
1Evde Hasta Bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilmek
2Evde Hasta Bakımı alanı ile ilgili uygulamalarda, değerlendirmede ve bilgilendirmede toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olabilmek
3Evde Hasta Bakımı ile ilgili etkinlikleri planlamada, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri takip etmek için yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve teknolojiyi kullanabilme becerisine sahip olabilmek
4Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olabilmek
5Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
6Evde Hasta Bakımı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
7Evde Hasta Bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek
8Evde Bakım verilen sağlıklı ve hasta bireye verilen bakımının kalitesini ve sonuçlarını sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirebilmek
9Mesleği ve Evde Hasta bakımı ile ilgili etik değerleri bilir ve bu değerleri gözeterek çözüm önerilerini geliştirebilmek
10Evde Hasta Bakım alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
11Evde Hasta Bakımı Programı sektörün ihtiyaç duyduğu teknik deneyime sahip, bilgili, deneyimli, konusunda uzman ara insan gücü sağlayabilmektedir.
12Evde Hasta Bakımı alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
13Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre içinde proje ve etkinliklere katkı verebilir.
14Öğrenciler uygulamalı almış oldukları bilgileri geliştirirken, öğrencilerin bu bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, sorgulama, eleştirme kabiliyetleri gelişmektedir.
15Evde Hasta Bakımı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir.
16Gerek yaşlılarla gerekse toplumun diğer kesimleriyle sözlü ve yazılı iletişim olanaklarını kullanarak iletişim kurabilir.
17Evde Hasta bakımı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği yapabilir.
18Evde Hasta Bakımı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilir
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olanlar, hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı hastalar için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde hasta bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme, korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “, Gerontoloji, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA,BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Teknolojik donanıma sahip derslikler, laboratuvarlar
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Başbağlar Mahallesi 1427.sokak Erzincan/Merkez Posta kodu :24030 Tel : (0446) 2242045 saghizmyo_yazi@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
2
6.00
Zorunlu
3
2
6.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:58

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
8
0
14.00
Zorunlu
2
6
8.00
Zorunlu
2
4
6.00
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:58

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
4
0
5.00
Zorunlu
2
6
6.00
Zorunlu
1
5
6.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:57

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
6
6.00
Zorunlu
1
5
6.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:60

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00


SEÇMELİ DERS
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=284&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=284&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=284&activeTab=2