Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Moda Tasarımı


Kuruluş
2013/2014 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere MODA TASARIMI TEKNİKERİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Moda Tasarım Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için; -Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak -4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması -30 iş günü (8 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
Program Profili
Moda sanatını kavramış, moda tasarımı, moda üretimi ve yönetimi alanlarında uzmanlaşmış, meslekle ilgili teknik bilgi ve beceriye sahip nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir. Mezunlar sektörde tasarımcı olarak iş bulma imkanına sahip olmaktadırlar.
Program Çıktıları
1Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
2Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
3Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
4Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
5Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme
6Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme,
7Tekstil hammaddelerini ,malzemelerini ve yardımcılarını tanıyabilme
8Moda tasarımı alanında işletmelerde planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilme
9Sanata dönük temel tasarım prensiblerini tanyabilme
10Moda tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme
11Tema belirleyerek proje ve koleksiyon tasarlayabilme
12Yaratılan modelle ilgili üretime bilgi aktarabilme
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Moda Tasarım programı mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında, tekstil fabrikaları ve atölyelerinde, örme-dokuma-baskı sanayinde, hazır giyim sektöründe, tekstil ve ihracat firmalarında, özel işletmelerde, moda evleri ve model hanelerde stilist, modelist ve tasarımcı olarak çalışabilir; ayrıca sektörde kendi atölyelerini ve moda evlerini açarak kendilerine iş imkanı yaratabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Moda tasarım ön lisans programından mezun öğrenciler, Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil Mühendisliği, Tekstil ve Moda Tasarımı lisans programlarına DGS sınavı ile dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde, Moda Tasarımı Atölyesi bulunmaktadır. Atölyemizde; -15 adet sanayi tipi düz dikiş makinesi, -2 adet 4 iplik overlok, -1 adet recme makinesi, -1 adet ev tipi overlok makinesi, -2 adet büyük kalıp hazırlama masası, -2 adet sanayi tipi (buhar kazanlı) ütü bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuzun teknik çizim sınıfı, iç mekan atölyesi ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanılmaktadır. Okulumuz bilgisayar laboratuvarlarında TETRA CAD kalıp programı ile Propainter ve Prosketch tasarım programları öğretilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Agah Oktay ÖZDEMİR (Bölüm Başkanı) Öğr. Gör. Adalet Ana DURU (Program Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü ERZİNCAN tlf: 0 446 226 66 03 fax: 0 446 226 66 01

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:16

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:11

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=281&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=281&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=281&activeTab=2