Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

İç Mekan Tasarımı


Kuruluş
2013/2014 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İÇ MEKAN TASARIMI TEKNİKERİ ÖNLİSANS derecesi verilecektir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İç Mekan Tasarım Ön Lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için; -Ders planındaki 120 ECTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak -4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması -30 iş günü (8 ECTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
Program Profili
İç Tasarım programının amacı, insan için daha iyi bir çevre yaratılmasına katkıda bulunmak bilgi ile donatılmış öğrencileri, yetiştirmektir. İç mekan tasarımında ki eğitim programları, öncelikle yaratıcılık odaklı sanatsal akademik sosyal etkinliklerle desteklenen sevecen samimi ve davetkar bir atmosfer yaratılmasında önemli bir rol oynar.
Program Çıktıları
1Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
2Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
3Kalite konularında bilinç sahibi olabilme
4Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
5Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme
6Yaratılan modelle ilgili üretime bilgi aktarabilme
7Mobilya hammaddelerini ,malzemelerini ve yardımcılarını tanıyabilme
8İç mekan tasarımı alanında planlama , yönetim ve üretim süreçlerini takip edebilme
9Sanata dönük temel tasarım prensiblerini tanyabilme
10İç mekan tasarım uygulamaları için gerekli olan bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilme
11Tema belirleyerek proje tasarlayabilme
12Tasarım alanında teknolojik araç, gereç ve makineleri kullanabilme
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İç Mimarlık ofislerinde, mobilya fabrikalarının tasarım bölümlerinde, Restorasyon firmalarında proje elemanı olarak, mimarlık ve mühendislik bürolarında çizim elemanı veya tasarımcı olarak, maket yapım bürolarında vb sektörlerde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak çalışabilirler. Ayrıca Dikey Geçiş Sınavını kazanmaları halinde ilgili Fakültelerin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İç Mekan tasarım ön lisans programından mezun öğrenciler, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Geleneksel Türk El Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık lisans programlarına DGS sınavı ile dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde, İç Mekan Tasarımı Atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca Yüksekokulumuzun teknik çizim sınıfı, moda tasarım atölyesi ve bilgisayar laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Agah Oktay ÖZDEMİR (Bölüm Başkanı) Öğr. Gör. Mesut Çağrı YILMAZ (Program Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü ERZİNCAN tlf: 0 446 226 66 03 fax: 0 446 226 66 01

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:46

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:36

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:26

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:20

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=280&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=280&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=280&activeTab=2