Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Uçak Teknolojisi


Kuruluş
2013-2014 yılında Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun öğrencilerimiz Uçak Bakım Teknikeri ünvanı alır.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Ön Lisans derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Uçak Teknolojileri Programına, normal lise mezunları YGS sınavı ile meslek liselerinin kılavuzda belirtilen bölümlerinden mezun olan öğrenciler ise sınavsız geçiş ile kabul etmektedir. Uçak Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokullarına girişte uygulanan Sınavsız Geçiş sistemi ile öğrenci almaktadır. Sınavsız geçiş sisteminde, ÖSYM tarafından öncelikle Anadolu Teknik Liselerinden, kontanjan dolmazsa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Liselerinden, mezuniyet puanlarına göre sıralanarak öğrenci yerleştirmesi yapılmaktadır. Programa yerleştirilen öğrenciler stratejik kurumlarda eğitim ve staj faaliyetlerinde bulunacakları için Güvenlik Soruşturmasından geçirilmekte, olumsuz çıkan öğrencilerin kabulü yapılamamaktadır
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Program Profili
Bu programın amacı; Uçak bakımına yönelik yetişmiş eleman ihtiyacını akademik program aracılığı ile karşılamak ve havacılıkta hizmet kalitesinin artırılması adına uçak bakım şirketlerinde çalışacak teknik eleman yetiştirmektir. Uçak Teknolojisi Programı, ülkemizde çok hızla gelişmekte olan havacılık sektörünün kalfiye teknik eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş 2 yıllık bir önlisans programıdır. Programda, hem havacılık sektöründe imalat yapan firmaların, hem de bakım-onarım yapan firmaların ihtiyacına uygun eğitim verilmektedir
Program Çıktıları
1Hat ve temel bakım hizmetleri yürütür.
2Çeşitli uçak tipleri hakkında bilgi sahibidir.
3Uçak yakıtı, güç ünitesi ve aviyonik sistemlerin prensiplerini öğrenir.
4Uçak bakım ve tamir el kitabını okuyabilir.
5Hat bakım hizmetleri sırasında uçak ünitelerinin montajını yapar.
6Uçakların aviyonik sistemlerinin bakım ve tamirini yapar.
7Havacılıkla ilgili yeni bilgi, fikir, uygulama ve teknolojilerini takip eder.
8İlgili uçak tipindeki bakım faaliyetlerini başlatır.
9Uçaklarla ilgili standartları (prosedürleri) bilir ve uygular.
10Uçak bakım ve tamiri ile ilgili teçhizat ve ekipmanları tanır ve kullanır.
11Araştırma yapar ve rapor hazırlar.
12İngilizceyi okur, anlar ve İngilizce iletişim kurabilir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri mezuniyet sonrasında havacılık sektörüne imalat yapan TAI, TEI, Kale Havacılık, Alp Havacılık, PFW, Fokker Elmo, Lisi vb. firmalarda veya THY Teknik, MNG Teknik, My Teknik vb. büyük çaplı bakım onarım yapan firmalarda teknik eleman olarak çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Uçak Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına girip başarılı oldukları taktirde çeşitli üniversitelerin Uçak Mühendisliği Bölümlerine, Sivil Havacılık Yüksekokullarına, Makina, Elektrik, Elektronik, Otomotiv vb. Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda verilen tüm derslerde en az bir ara sınav (teorik sınav) yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin dönem içi performansları, kısa sınav, ödev, uygulama, raporlama, sunum vb. faaliyetlerle ölçülerek değerlendirmeye katılmaktadır. Yıl sonunda ise final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin stajları ise başarılı veya başarısız olarak değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Uçak Teknolojisi Programı öğrencileri mezun olabilmek için tüm zorunlu dersleri geçmek, 3. ve 4. yarıyıllarda ise en az birer seçmeli ders alıp başarılı olmak zorundadırlar. Ayrıca toplam 16 haftalık stajlarını da başarılı olarak tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
3
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:27

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
3
5.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:19

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:16

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
3
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:11

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
6
0
6.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
6
0
6.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=279&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=279&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=279&activeTab=2