Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri


Kuruluş
Bölümümüz altında yer alan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programımız 2013-2014 öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
Kazanılan Derece
Kabin Memuru ( Uçuş Hostesi )
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖKün ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. ( İlgili alanlardaki meslek liselerinden , kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir. )
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programından ön lisans derecesi elde etmek için öğrencilerin programda almaları gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı ) tümünü başarıyla tamamlamaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Program Profili
Ulaşım sektöründe ihtiyaç duyulan yetişmiş kabin hizmetleri personeli talebini karşılamak için hazırlanmış bir ön lisans programıdır. Sivil Havacılık sektörünü ve diğer sektörlerle ilişkisini iyi bilen, ilgili mevzuata ve donanıma sahip, liderlik, iletişim, yaratıcı düşünce, problem çözme becerileri gelişmiş, bileşim teknolojilerine hâkim , girişimci bireyler yetişmenin yanısıra , uluslararası sivil havacılık organizasyonları ve kuralları, kabin memuru görev ve sorumlulukları, uçuşta servis, normal emniyet usulleri, ekip kaynak yönetimi (CRM), yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilk yardım gibi konularda bilgi sahibi elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Program Çıktıları
1Mesleği ve uçuş ile ilgili terminolojiyi bilir.
2Uçuş esnasında yolcuların güvenliği ve konforuyla ilgili normal ve anormal durumlarda karşılaşılabilecek problemleri tanımlar ve çözüm üretir .
3Yolcuların varacakları destinasyona güvenli ve konforlu bir biçimde ulaştırılmasını hedefleyen süreci başarılı bir şekilde planlar ve yürütür.
4Yerde ve uçuş esnasında ekip kaynak yönetimine ve takım çalışmasına yönelik bilgi ve becerileri kazanır.
5Mesleğinin gerektirdiği fiziksel , bilişsel ve sosyal becerilere sahip olur.
6Yabancı dilde iletişim kurma becerisini kazanır.
7Yerde ve uçuşta yolcuların ve uçuş ekibinin güvenliği ve konforuna yönelik mesleki araçları etkin biçimde kullanma becerisini kazanır.
8Mesleki etik ve sorumluluk bilincini kazanır.
9Kabin memurunun uçuş esnasında ve yerde yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve sorumluluklarına dair teorik ve uygulamalı bilgileri kazanır.
10Farklı kültürlere, ülkelere ve toplumlara dair bilgileri kazanır ve edinilen bilgileri iletişim esnasında kullanır.
11Uçuş esnasında sağlık ve ilkyardım bilgisini teorik ve uygulamalı olarak edinir.
12Kişisel bakım, sağlıklı yaşam , stresle baş etme , farklı ülkelere ve koşullara entegrasyon gibi kazanımları edinir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sivil havacılık Kabin hizmetleri mezunları; ulusal ve uluslararası havayolu şirketleri ile özel havayolu şirketlerinde, sivil havacılık sektörünün değişik faaliyet alanlarında , havayolu sektörüyle ilişkili olan çeşitli işletmelerde çalışabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen (e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler , ÖSYMnin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin Lojistik Yönetimi , Seyahat İşletmeciliği , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Ulaştırma ve Lojistik lisans bölümlerine devam edebilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler Bütünleme sınavına tabi tutulurlar bu sınavdan alınan not ,yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek , 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 3 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı için ihtiyaç duyulan atölye ve laboratuar temini Erzincan Üniversitesi M.Y. O ve Sivil Havacılık Yüksekokulu tarafından karşılanacak olup, makine, kabin eğitim araçları ve teçhizat temini ise THY A.Ş ile Erzincan Üniversitesi M.Y. O arasında yapılan protokol çerçevesinde karşılanacaktır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Melike Nazlı BEYİTOĞLU (Bölüm Başkanı). Öğr. Gör. Filiz KULPU (Program Koordinatörü) Erzincan Meslek Yüksekokulu Ana Bina Kat: 3 ( Fatih Mahallesi) 0 446 226 66 03 / 17023

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:24

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:18

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:16

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
1.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=278&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=278&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=278&activeTab=2