Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu

Maden Teknolojisi


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi, İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü, Maden Teknolojisi Programı
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler maden ile ilgili resmi ve özel iş kollarında Maden Teknikeri ünvanıyla istihdam edilirler.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise Diploması ve ÖSYM Belgesi
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1.Yabancı Dil 2. Matematik 3. Fizik 4. Genel Kimya 5. Türk Dili 6. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ulusal yeterlilik sistemi üç Bolonya süreci seviyesini içerebilir (ya da orta seviye yeterlilikleri) (örneğin kısa süreç olan ilk süreç). Bu seviyeler üniversitelere belirlli yeterlilikleri yapılandırmayı ve yeterlilik vasıtasıyla ilerlemek üzere düzenlemeye izin verir. Türkiye?de yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
- Maden alanındaki bilgi ve becerileri kavrayan ve ilgili araç ve gereçlerle gerekli uygulamaları yapabilen, - İş ortamında öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleyen ve çözüm bulabilen, - Temel bilgisayar kullanımının yanı sıra mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, - Mesleği ile ilgili iş güvenliği, çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Program Çıktıları
1Temel teknikerlik kavramlarını kavrayabilme.
2Kayaç ve cevherleri tanıyabilen, bunların temel özelliklerini bilebilme.
3Her türlü maden projesini yapabilme.
4Madencilik süreçlerini ve maden tesislerini tasarlayabilme.
5İş güvenliği ilkelerini ve yöntemlerini kavrayabilme.
6Bir konuda araştırma yapabilme, bulguları raporlayabilme ve topluluk karşısında sunabilme.
7Yeni teknolojileri takip edebilme.
8Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabilme.
9Temel bilgisayar kullanımı yanı sıra autocad programlarını kullanabilme.
10Güç aktarma, akışkanlar ve hidrolik pnömatik bilgi ve becerisine sahip olabilme.
11Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme.
12Sorumluluğu altında çalışanlarla sağlıklı iletişim kurup takım çalışması yapabilme.
13Deney tasarlayıp yürütebilme, sonuçlarını analiz edip yorumlama ve modern araç, gereç ve teçhizatı kullanabilme.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1.Madenlerin çıkarılmasından sorumlu tekniker olarak açık ocak ve yeraltı ocaklarında 2.Çıkarılan cevherlerin zenginleştirilmesinde sorumlu tekniker olarak cevher zenginleştirme tesislerinde, 3. Ar-Ge den sorumlu tekniker olarak Araştırma geliştirme laboratuarlarında, 4.Kaya ve zemin mekaniği araştırmalarında, su sondaj, temel sondajı ile ilgili sorumlu tekniker olarak mühendis ofislerinde, 5.Verilen temel teknikerlik eğitimi nedeni ile finans ve pazarlamadan sorumlu tekniker olarak, finansal pazarlama ve leasing sektöründe.
Üst Derece Programlarına Geçiş
-Mezunlarımızın fakültelerin Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile Cevher hazırlama Mühendisliği ne dikey geçiş imkanı bulunmaktadır -Açık Öğretim yoluyla lisans tamamlama imkanı mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Arasınav(%40), Yarıyıl sonu sınavı(%60)
Mezuniyet Koşulları
Yasal süre içinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak ve bu derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 Genel Not Ortalaması (GNO) ile tamamlamak ve toplam 25 işgünü staj yapmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bilgisayar Laboratuvarı, Cevher Hazırlama Laboratuvarı, Mineraloji-Petrografi Laboratuvarı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Fatih Mah. 24700 İliç /Erzincan 0 446 711 21 00 (pbx) 0 446 711 21 01 (fax) Program Başkanı: Öğr. Gör. Hande ERMAN AKTS Koordinatörü: Öğr. Gör. Ümit ÖZLEYEN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:29

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:16

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

Maden.Yeni.Bahar.1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Maden.Yeni.Güz.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00


Maden.Yeni.Bahar.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=238&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=238&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=238&activeTab=2