Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi


Kuruluş
İliç Dursun Yıldırım Meslek YüksekOkulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, İklimlendirme Soğutma Teknolojisi Programı
Kazanılan Derece
İklimlendirme Soğutma Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Önlisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.
Program Profili
İklimlendirme ve soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran/kurduran, servis ve bakım işlerini yapan/yaptıran, maliyet ve iş akışını kontrol eden ve mesleğinde iş planlaması yapabilen, mesleki etik sorumluluğunu kavramış, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen yaşam boyu öğrenme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1İklimlendirme ve soğutma sistemleriyle ilgili projeleri okumak, hem el ile hem de bilgisayar destekli olarak proje çizmek.
2İklimlendirme ve soğutma ile ilgili temel kavramları anlamak, bu sistemlerde kullanılan ana ve yardımcı elemanları tanımak ve fonksiyonlarını açıklamak.
3İklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan elektrik kumanda ve otomatik kontrol elemanlarını ve devrelerini tanımak ve bağlantılarını yapmak.
4İklimlendirme ve soğutma sistemlerinin (ev tipi ve ticari soğutucular, soğuk depolar, bireysel ve merkezi iklimlendirme sistemlerinin vb.) montajını yapmak, ilgili arızaları teşhis ve tamir etmek ve önleyici bakımlarını yapmak.
5İklimlendirme ve soğutma uygulamalarında kullanılan alet ve cihazları tanımak ve bu sistemlerin iş güvenliği kuralları çerçevesinde, kurulumu için gereken el becerisini kazanmak (kaynak, boru kesme, bükme, havşa açma vb. işlemler). İş kazalarında ilk müdahale için gereken ilk yardım bilgisine sahip olmak.
6Havalandırma ve kanallı iklimlendirme sistemleri için kanal sistemini boyutlandırmak ve montajını yapmak
7İklimlendirme, soğutma ve ısıtma sistem seçimine esas olacak şekilde ısı yüklerini ve cihaz kapasitelerini hesaplamak ve uygun kapasitede cihazı seçmek.
8Mesleği ile ilgili konular hakkında bilimsel araştırma hazırlama, sunma ve etkinlikte bulunma yeteneğini kazanmak.
9Mesleğiyle ilgili temel işletmecilik, kalite ve çevre ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak.
10Mesleki ve etik sorumluluğu kavramak ve çeşitli disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışmak ve/veya liderlik yapabilmek.
11Yaşam boyu öğrenme becerisi kazanmak ve çağdaş ve güncel konuları izlemek ve öğrenmek.
12Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek, mesleği ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve iletişim kurabilmek açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İklimlendirme, soğutma ve havalandırma ile alanlarda hizmet veren/alan, üretim yapan tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında istihdam edilirler. Örnek: klima ve soğutma servislerinde, soğuk depolarda ve soğuk depoların imalat ve montajı yapan firmalarda, ticari soğutucular imalatı yapan firmalarda, havalandırma kanal imalat ve montajını yapan firmalarda, iklimlendirme ve havalandırma proje tasarım bürolarında, fabrikalarda, alışveriş merkezlerinde, iş merkezlerinde, otellerde vb. yerlerde.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavında başarılı olmaları halinde, Makine Mühendisliği ile Tesisat ve Enerji öğretmenliği bölümlerine devam edebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 2 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınavlardan bir tanesi, proje, uygulama, quiz vb. şeklinde yapılabilir. 2 ara sınavın katkısı %50 olup, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programda 3 öğretim görevlisi görev almakta olup, uygulamalı derslerin yapıldığı 1 adet laboratuvar ve teorik derslerin yapıldığı bir sınıfımız mevcuttur. Laboratuvarda öğrencilerin iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin çalışma prensiplerini kavramalarına yardımcı olacak 4 adet deney setleri mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Mehmet DAŞ, Program Başkanı, İliç Dursun Yıldırım MYO İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri Programı İliç/Erzincan Tel: 0446 711 21 00 / 38014 mdas@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:55

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:39

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:34

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:29

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
3
1
0.00


İklim.Yeni.Bahar.1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


İklim.Yeni.Güz.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


İklim.Yeni.Bahar.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=237&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=237&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=237&activeTab=2