Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı


Kuruluş
Bölümümüz altında yer alan Bilgisayar Programcılığı programımız METEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi) kapsamında 2002-2003 Öğretim yılında Atatürk Üniversitesi çatısı altında faaliyete başlamıştır. 2006 yılından itibaren Erzincan Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Programcısı (Tekniker)
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. (İlgili alanlardaki meslek liselerinden, kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir.)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgisayar Programcılığı programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Bilişim Sektöründe oluşan ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir önlisans programıdır. Bilgisayar teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz ve çözme kabiliyetine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma ve doğaya saygılı, takım çalışmasına uyumlu ve katılımcı teknikerler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilme ve meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurulabilecek düzeyde yabancı dil bilme
2Tarihi değerlere saygılı olma, sosyal ve kültürel değerler ve mesleki etik bilincine sahip olma
3Bilimsel ve matematiksel temel kavramlar üzerinde analiz yapabilme
4Bilgisayar alanındaki temel kavramları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözebilme
5Bilgisayar donanım ve ağ bileşenlerinin seçimi ve kurulumunu yapabilme, bileşenlerle ilgili temel bilgilere sahip olma, işletim sistemi kurabilme
6Problemlerin çözümüne yönelik algoritma geliştirebilme ve kod yazabilme
7Yazılımların kurulum, test ve kabul işlemlerini yapabilme
8Temel ofis programlarını kurma, kullanma ve bu programların modüllerini kullanarak çözümler üretebilme
9Yazılım planlama ve tasarımında görev alabilme, alanındaki yazılım geliştirme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirebilme
10Bir web sayfasını dizgi, grafik, animasyon ve kullanıcıyla etkileşim bazında tasarlayabilme, sunucu taraflı program geliştirebilme
11İstemci/sunucu ortamında veritabanı yönetim sistemleri yazılımlarını kullanarak veritabanı tasarlayabilme, verilerin güvenliği ve saklanması ile ilgili önlemler alabilme
12Girişimcilik, işletmecilik, yönetim bilişim sistemleri, ekonomi ve e-ticaret alanındaki temel ilkeleri tanıyabilme, meslek standartlarına hakim olma
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları, kamu ve özel sektör kuruluşlarında kendi alanlarına uygun dallarda bilgisayar programcısı, web tasarımı, donanım, network alanlarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Bilişim Sistemleri Mühendisliği”, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği” ve “Bilgi Teknolojileri” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca diğer fakültelerin ilgili bölümlerinden ve okulumuz diğer programlarındaki öğretim elemanlarından yararlanılmaktadır. 1 Donanım laboratuvarı ve 4 adet bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Bunun yanında Yüksekokulumuzun elektronik laboratuvarlarından da yararlanılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. İsmail AKGÜL (Bölüm Başkan V.) Öğr. Gör. Cengiz ÇELİK (Program Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yanlızbağ Yerleşkesi 24000 ERZİNCAN 0 446 226 66 00 / 43334

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:28

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:10

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:12

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=235&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=235&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=235&activeTab=2