Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu

Mimari Dekoratif Sanatlar


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2012 - 2013 Eğitim ve Öğretim yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Mimari Dekoratif Sanatlar” ön lisans diploması ve “Mimari Dekoratif Sanatları Teknikeri” unvanı verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek liselerinin Cam İşlemeciliği, Çini Desinatörlüğü, Çini Desinatörlüğü (Süslemecilik), Çinicilik ve Seramik, Çinicilik ve Seramik (Dekorlama), Çinicilik ve Seramik (Şekillendirme), Seramik ve Cam Teknolojisi, Fotoğrafçılık, Grafik ve Fotoğraf/ Fotoğraf ve Grafik, Grafik/Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Heykel, Plastik Sanatlar, Seramik, Seramik Sanatı, Şekillendirme ve Desenleme, Tasarım ve Teknolojisi/Tasarım Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Dekoratif Resim, Dekoratif Sanatlar, İç Mekan Düzenleme, İç Mekan Tasarımı, Konservasyon, Restorasyon, Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/Kız Meslek Lisesi), Uygulamalı Resim (Anadolu Kız Meslek Lisesi/ Kız Meslek Lisesi) alan/bölümlerinden mezun olanlar “Mimari Dekoratif Sanatlar” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli YGS4” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan açığı kalırsa açık olan programlara istedikleri takdirde puanlarına göre yerleştirilebilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programımızda Bağıl Değerlendirme Sistemi kullanılmaktadır. Ara sınavın %40, Final sınavının %60 ı geçme notunu belirlemektedir. Öğrencinin dersi geçe bilmesi için sınıf ortalaması veya üzerinde bir not alması gerekmektedir. Okuldan mezun olabilmek için de Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Mimari ve Dekoratif Sanatlar Programında, işletmelerde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla eğitim yapılır. Endüstride, Özel ve Tüzel Atölyelerde yapılacak olan üretimde gerekli beceriye sahip olmaları, çalıştığı ortamdaki üretimin verimini arttıracak iş alışkanlıklarını kazanmaları, iş, insan ve üretim ilişkilerini kurmaları, sanat ve teknoloji alanındaki yenilikler doğrultusunda tasarım alışkanlığı kazanan teknik elemanlar yetiştirilir. Mimari ve Dekoratif Sanatlar Programından mezun olanlar, iç ve dış mimari duvar süsleme alanları, seramik ve heykel sanat atölyeleri, vitray ve alçı kalıp döküm ünitelerinde de görev yaparlar. Öğrenimlerini başarı ile bitiren öğrencilere “Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikeri unvanı verilir. Kamu ve özel kuruluşlarda ara eleman olarak görev yaparlar.
Program Çıktıları
1Mimari Dekoratif Sanatlar Programı;sektörün her alanında ve kişisel atölyelerde, üretimine yönelik teknolojiyi kullanabilen, nitelikli, beceri sahibi, mühendis ile teknisyen arasında üretim iletişimini tamamlayan, tekniker unvanı kazanmış elemanlar yetiştirmektir.
2veri toplama, yorumlama, sorunları tanımlama, analiz etme ve sonuca ulaştırma önerilerini oluşturur
3Temel sanat alanında nokta, çizgi gibi temel elemanlarını etkin kullanma
4Girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak
5Mimari Dekoratif Sanatlar ve Kültür ilişkisini kurabilir.
6Terminolojik olarak alanında bilgi aktarabilir.
7Tasarımı Mimari Dekoratif Sanatlarda öğrendikleri ile birleştirme
8Temel elemanlar ile tasarım yapabilme
9Alanı ile ilgili hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
10Mimari Dekoratif Sanatlar üretimi alanında uyumlu çalışabilme.
11Mimari Dekoratif Sanatlar tasarım ve üretiminde, kendi bilgi ve becerilerini analiz ederek değerlendirme yapabilmek.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mimari Dekoratif Sanatlar Teknikerleri, Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, İl Özel idarelerinde, Halk Eğitim Merkezlerinde, Seramik Atölyelerinde çalışabilirler ve kendi işlerini kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mimari Dekoratif Sanatlar ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde Geleneksel Türk El Sanatları, Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği, Eski Çini onarımları lisans programlarından birine kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bağıl Değerlendirme Sistemi Kullanılmaktadır. Ara Sınavın %40 ı, Final Sınavının %60 ı ders geçmeyi etkilemektedir. Sınavlar, Uygulamalı, Test, klasik, boşluk doldurma şeklinde uygulanmaktadır. Dönem içinde ödev, Uygulama Ödevi, Proje, Dönem Ödevi, Quiz uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim Öğretim boyunca toplam 120 AKTS lik dersi başarı ile bitirmiş olmak. 30 İş günü stajını başarı ile tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Mimari Dekoratif Sanatlar Atölyesi
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Halil ağa Mah. Türkmen Sok. 2. Etap Toki Y4-14 Kemaliye / ERZİNCAN 0446 751 30 21-19059 0505 622 97 73

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:86

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:71

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:40

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:31

BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
4.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
2
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
2
4.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
4
0
0.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=234&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=234&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=234&activeTab=2