Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çayırlı Meslek Yüksekokulu

Süt ve Ürünleri Teknolojisi


Kuruluş
2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına izin verilmiştir.
Kazanılan Derece
Bu program, Gıda İşleme Bölümü- Süt ve Ürünleri Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Süt ve Ürünleri Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı)’ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce(ÖSYM) düzenlenmektedir (www.osym.gov.tr). Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, ÖSYS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Süt ve Ürünleri Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programın amacı, sütün işlenmesi, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, süt ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip, bu bilgi birikimi ile Süt Sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında Süt Teknikeri ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
2Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
3Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak
4Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
5Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
6Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
7Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
8Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
9Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
10Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
11Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilme
12Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı mezunları, kamuda (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´na bağlı kuruluşlarda, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) özel sektörde ( Süt fabrikaları, mandıralar, süt ürünleri katkı maddeleri ve ambalaj üreticileri, yemek sanayiinde), özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında Süt Teknikeri olarak çalışabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM´nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavından yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Süt Teknolojisi Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması zornludur ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Çayırlı Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programında tümü Öğretim Görevlisi olmak üzere iki öğretim elemanı görev yapmaktadır. Gıda İşleme Bölümüne ait olan Süt işleme ve Kalite Kontrol laboratuvarda süt ve ürünleri üretim ve analizleri yaptırılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır. Okulumuz Üniversitemiz yerleşkesinde yer alan yurt, kütüphane, Mediko-sosyal, sanat ve spor tesislerinin tümünden yaralanabilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Selçuk ÖZYÜREK Erzincan Üniversitesi Çayırlı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Gıda İşleme Bölümü, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı PK: 24500 Fatih Mahallesi, Çayırlı/ERZİNCAN Tel:+90 446 311 35 15 Faks:+90 446 311 35 25

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:47

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:36

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:22

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
8.00
Zorunlu
0
40
8.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:37

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


SECMELİ DERS GRUBU (1. SINIF BAHAR)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


SECMELI DERS GRUBU( 2.SINIF GUZ YARIYILI)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SECMELİ DERS GRUBU (2.SINIF BAHAR YARIYILI)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=233&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=233&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=233&activeTab=2