Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üzümlü Meslek Yüksekokulu

Peyzaj ve Süs Bitkileri


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Bulunan Park ve Bahçe Bitkileri bölümü altında "Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı" olarak 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında I. ve II. öğretim olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Önlisans (Tekniker)
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından yapılan YGS sınavı ile kayıt hakkı kazanılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Herhangi bir ön kural yoktur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzincan Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve sınav yönetmeliğine göre başarılı olmak gerekir.
Program Profili
Programa kayıt yaptıran öğrenciler 4 yarıl şeklinde Eğitim-Öğretim görmektedirler.
Program Çıktıları
1Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında bilgi sahibi olması
2Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme
3Projelere uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme
4Alanında edindiği temel sanat ve temel tasarım, kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
5Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
6Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
7Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu olarak çalışır.
8Sanat ve tasarım alanındaki kendi çalışmalarını değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler.
9Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
10Alanında başarıyla uygulama yürütür.
11Hedef kitlesini tanımlar ve ilişki kurar.
12Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
13Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
14Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
15Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
16Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
17Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
18Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
19Sanatsal, kültürel ve etik değerlere sahiptir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri ayrıca Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süpermarketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten (özellikle kesme çiçekçilik) ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Peyzaj Mimarlıkları, Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümü.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerin Teorik saatlerine %70, uygulamalı saatlerine %80 devam zorunluluğu vardır. Yazılı (Test ve Klasik), Sözlü veya Uygulamalı yapılarak Erzincan Üniversitesi Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Erzincan Üniversitesi Eğitim_Öğretim ve Sınav yönetmeliğine göre sınavlar hesaplanarak 100 üzerinden en az 60 almaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Üniversitemizin Organik Tarım ders ve uygulamalar ile ilgili destek alınmaktadır
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör.Gökhan ASKAN-Bölüm Başkanı-gaskan@erzincan.edu.tr
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=231&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=231&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=231&activeTab=2