Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Çayırlı Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım


Kuruluş
Organik Tarım Programı Çayırlı Meslek Yüksekokulunda Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 2009 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Organik Tarım alanında 120 ECTS kredilik ön lisans (ön aşama) derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Organik Tarım alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 6 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Organik Tarım Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Organik Tarım Programının eğitim amacı; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen Organik Tarım Teknikeri yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Organik bitkisel ürünleri (tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık) tanımak, yetiştirmek, depolamak ve pazarlamak
2Organik Tarım alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
3Organik Tarım alanındaki yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirmek ve uygulamak
4Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak
5Organik Tarım biliminin temel ilkelerini öğrenmek ve uygulamak
6Organik ürünlerin yetiştirilmesi, depolanması ve pazarlanması sırasında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek
7Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç ve donanımları tanıma ve kullanabilme becerisini kazanmak
8Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
9Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
10Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
11Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak
12Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak
13Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
14Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
15Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak
16Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
17Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak
18Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
19Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
20Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak
21Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
22Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
23Organik bitkisel ürünleri (tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık) tanımak, yetiştirmek, depolamak ve pazarlamak Organik Tarım alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirmek
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819202122
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Organik Tarım yetiştiriciliği yapan özel çiftliklerde, Organik ürünlerin Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve çiftçi örgütlerinde tekniker olarak çalışabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerine geçiş yapabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programda iki yıllık eğitim ile ilk sınıfta temel konularda bilgi sağlanmakta, ikinci sınıfta ise; mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde, öğrencinin çalışmayı amaçladığı sektörde uygulamalı eğitim alması sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkan V. : Öğr. Gör. Halil İbrahim ÖZTÜRK Erzincan Üni. Çayırlı Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Organik Tarım Programı Çayırlı/ERZİNCAN Telefon Numarasi : 0(446) 311 35 15 Faks: 0(446) 311 35 15 E-mail: hiozturk@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:15

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:15

SECMELI DERS GRUBU(1.SINIF BAHAR)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SECMELI DERS GRUBU(2.SINIF GÜZ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SECMELİ DERS GRUBU (2. SINIF BAHAR)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=226&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=226&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=226&activeTab=2