Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Otel İşletmeciliği


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2011 - 2012 Eğitim ve Öğretim Yılında açılmış, Ek Kontenjanlarla Öğrenci alarak eğitim ve Öğretime Başlamıştır.
Kazanılan Derece
Eğitimi başarı ile tamamlayanlara Ön lisans Diploması ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı unvanı verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Tenolojisi, Aşçılık, Besin Teknolojisi (Kurum Beslenmesi)Besin Teknolojisi (Pastacılık), Beslenme ve Ev Yönetimi, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Teknolojisi, Kat Hizmetleri, Konaklama, Konaklama Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Mutfak, Otel İşletmeciliği, Otelcilik ve Turizm, Ön Büro, Pastacılık, Resepsiyon, Resepsiyon(Ön Büro), Servis, Servis Hizmetleri, Turizm, Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Seyahat İşletmeciliği, Ulaştırma Hizmetleri, Animatörlük, Host ve Hosteslik, Tur Operatörlüğü, Deniz Turizmi, Seyahat Acentacılığı, Seyahat Acenteciliği alan/kol/ bölümlerinden mezun olanlar “Turizm ve Otel İşletmeciliği” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler. Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda tercih listelerinde ilgili programa yer vermişlerse açık kalan kontenjanlara göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için ÖSS sınavında yeterli YGS6 puanı almak gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programımızda Bağıl Değerlendirme Sistemi kullanılmaktadır. Ara sınavın %40, Final sınavının %60 ı geçme notunu belirlemektedir. Öğrencinin dersi geçe bilmesi için sınıf ortalaması veya üzerinde bir not alması gerekmektedir. Okuldan mezun olabilmek için de Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; Turizm sektöründeki hizmet kalitesi turizm sektöründe çalışanların mesleki eğitim düzeyleriyle doğrudan ilişkilidir. Avrupa Birliği nin düzenlediği programlar sayesinde turizm sektöründe mesleki eğitimin gerçekleştirilip yaygın hale gelmesi için çaba gösterilmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; Türkiye ve dünya turizminde ihtiyaç duyulan teorik bilgiye ve sektörel deneyime sahip, mesleğin gerektirdiği yabancı dil ve bilgisayar kullanabilme becerisine sahip, analitik düşünme ve problem çözme becerilerini kazanmış, dünyadaki ve Türkiye deki turizm sektöründeki gelişmeleri takip eden, hayat boyu öğrenme ilkesini benimsemiş, orta kademe yöneticilik özelliklerine sahip turizmcilerle, üretim süreçlerinde görev alabilecek ara kademe elemanlarını ve kendi adına işletme açabilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve diğer araç gereçlerle desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma konularında yeterli bilince sahip olma.
3Turizm meslek etiği çerçevesinde devlete karşı turizm ve otelcilik mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirebilme.
4Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, çözüm önerileri geliştirebilme.
5Turizm ve Otel İşletmeciliği alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
6Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
7Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
8Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
9Turizm ve Otel İşletmeciliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmede grup üyesi olarak sorumluluk alabilme
10Turizm ve Otel İşletmeciliği alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
11Turizm ve Otel İşletmeciliği alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
12Turizm ve Otel İşletmeciliği alanı ile ilgili uygulamalarda, değerlendirmede ve bilgilendirmede toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olanlar konaklama işletmelerinin (Ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis, bar, satın alma, pazarlama ve satış, insan kaynakları vb departmanlarında), Yiyecek içecek işletmelerinde, seyahat acentalarında, rezervasyon, operasyon, biletleme, muhasebe vb. departmanlarında, havayolu şirketlerinin yer hizmetlerinin çeşitli pozisyonlarında ve yönetici olarak çalışabilirler. Yabancı dil bilgisi çok iyi olanların iş bulma sorunu hemen hemen yok gibidir. Çalışma alanları daha çok özel sektördedir. Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışma olanağı vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Turizm ve Otelcilik ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi,Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel işletmeciliği, Turizm ve Otelcilik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Özel sektörde üst düzey yöneticiliğine kadar yükselebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bağıl Değerlendirme Sistemi Kullanılmaktadır. Ara Sınavın %40 ı, Final Sınavının %60 ı ders geçmeyi etkilemektedir. Sınavlar, Uygulamalı, Test, klasik, boşluk doldurma şeklinde uygulanmaktadır. Dönem içinde ödev, Uygulama Ödevi, Proje, Dönem Ödevi, Quiz uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim Öğretim boyunca en az 120 AKTS lik dersi başarı ile bitirmiş olmak. 30 İş günü stajını başarı ile tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
30 Kişililik Bilgisayar Laboratuvarı. 20 Kişilik Bilgisayar Laboratuvarı.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Halil ağa Mah. Türkmen Sok. 2. Etap Toki Y4-14 Kemaliye / ERZİNCAN 0446 751 30 21-19059 0505 622 97 73

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:23

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:17

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
4
6.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
4
6.00
Toplam:22

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
4
6.00
Zorunlu
4
2
6.00
Toplam:16

Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
4
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
4
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
4
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=225&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=225&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=225&activeTab=2