Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet


Kuruluş
Adalet Meslek Yüksekokulumuz 23.12.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş olup, 2011-2012 döneminden itibaren eğitim-öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu program, Adalet Meslek Yüksekokulunda 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Adalet programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Mezunlar için en cazibeli olan DGS (dikey geçiş sınavı) ile Hukuk Fakültesine geçmek suretiyle hukuk eğitimine devam etmektir. DGS, iki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olduktan sonra her yıl tekrarlanan ve her yıl sınava girme hakkının bulunduğu dört yıllık lisans öğrenimine geçiş sınavıdır. Bu sınavın güzel yanı, Hukuk Fakültesi gibi kazanılması zor olan bölümlerin kazanılmasının kolay olmasıdır. Bu sınavda LYS’den daha kolay olmak üzere 80 sayısal 80 adet sözel soru sorulmaktadır. Sınavı kazandıktan sonra kazanılan okula kayıt yaptırılır ve intibak dönemi başlatılır. İntibak dönemi 3 dönem sürer ve 3 dönemde ilk yılda alınamayan derslerden alınır. Ayrıca sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesinin uygun bölümlerine de başvurmak mümkündür.
Program Çıktıları
1Gerektiğinde hukuk bürolarında avukatlara yardımcı olabilecek donanıma sahip olmak
2Dikey geçiş sınavına (DGSye) girmek suretiyle Hukuk Fakültesinin kazanılması durumunda Hukuk Fakültesindeki derslere adaptasyonun sağlanması
3Her dönem okutulan klayve kullanımı dersleri sayesinde en azından zabit katibi olabilmeyi temin etmek
4Adliye memuru olabilmek için gerekli asgari şartları taşımak
5Kalem ve yazıişleri işlemleri konusunda hakim ve savcılara yardımcı olmak
6Gelecekte icra müdürü veya yardımcısı mesleğinin tercih edilmesi halinde icra ve iflas işlemlerini yapabilme becerisi kazanmak
7Zabıt katibi, mübaşir veya ceza infaz memuru gibi meslekleri icra etmede beceri kazanmak ve geliştirmek
8Öğrencilerin mesleki hayatlarında dürüst, ilkeli ve kalifiye eleman olarak çalışmalarını ve ülkeye yararlı insan olmalarını temin etmek
TYYÇ Program Çıktıları
12345678
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla Hukuk Fakültelerine geçiş imkânı elde edebilmektedirler. Mezunlar, mahkemelerde yazı işleri müdürü veya yardımcısı; icra müdürü veya yardımcısı, ceza infaz koruma memuru, zabıt kâtibi, mübaşir gibi görevlere atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında müdürlüğe kadar yükselebilen görevleri yerine getirmeleri mümkündür. Mezunların adliye dışında, resmi veya özel bankalarda, çeşitli kamu ve iktisadi kuruluşlarında, özel iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulmaları mümkündür. Mezunların özel sektörde özellikle hukuk bürolarında avukat yardımcısı gibi faaliyette bulundukları ve bu konuda tercih edildikleri de bir gerçektir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar için en cazibeli olan DGS (dikey geçiş sınavı) ile Hukuk Fakültesine geçmek suretiyle hukuk eğitimine devam etmektir. DGS, iki yıllık meslek yüksekokullarından mezun olduktan sonra her yıl tekrarlanan ve her yıl sınava girme hakkının bulunduğu dört yıllık lisans öğrenimine geçiş sınavıdır. Bu sınavın güzel yanı, Hukuk Fakültesi gibi kazanılması zor olan bölümlerin kazanılmasının kolay olmasıdır. Bu sınavda LYS’den daha kolay olmak üzere 80 sayısal 80 adet sözel soru sorulmaktadır. Sınavı kazandıktan sonra kazanılan okula kayıt yaptırılır ve intibak dönemi başlatılır. İntibak dönemi 3 dönem sürer ve 3 dönemde ilk yılda alınamayan derslerden alınır. Ayrıca sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesinin uygun bölümlerine de başvurmak mümkündür.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70 `i, uygulamaların ise en az %80 ’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, kısa süreli sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin bir üst dönemden ders alabilmesi için genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 7 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bu öğretim görevlilerinin yanısıra, Hukuk Fakültesindeki öğretim üyeleri de derslerimize girmekte, sonuç olarak iyi bir eğitim verilmektedir. Bölümümüzün dersleri gerek normal gerekse ikinci öğretim dâhil, Hukuk Fakültesinde bulunan 5 ve 6 nolu amfilerde görülmekte; ayrıca ikinci öğretim saatlerinde kantin hizmeti devam etmektedir. Ayrıca bölümümüzde bilgisayar ve klavye kullanımı derslerinin görüldüğü bir bilgisayar laboratuvarımız da bulunmaktadır. Bölüm imkânlarından belki de önemlisi, yaklaşık üç yıldır, eskiden iki dönem olan klavye kullanımı derslerinin dört (4) döneme çıkarılmış olmasıdır. Bu vesileyle mezun öğrencilerimizin zabıt kâtibi olabilmeleri için gerekli uygulama yeteneği kendilerine kazandırılmış olacaktır
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Özge BÖLÜKBAŞI (Öğretim Görevlisi.) Adres : Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kampüsü Adalet Meslek Yüksekokulu/ERZİNCAN Tel : 0446 2266620 Faks : 0 446 226 66 22 e-mail : obölükbasi@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:40

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:26

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:27

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:27

Bölüm Seçmeli - I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli - I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli - I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00


Yüksekokul Seçmeli - I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli - II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli - II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli - II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli - III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli - III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli - III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli - III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli - IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli - IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli - IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli - IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=213&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=213&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=213&activeTab=2