Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Tercan Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı


Kuruluş
Program 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitim hayatına başlamıştır
Kazanılan Derece
İş dünyasının ihtiyacına cevap verecek nitelikte orta kademe meslek elemanı.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu adaylar arasından ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile YGS-4 puanıyla öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa formal ve in-formal lise mezunun adaylar kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sorumluluk alabilen, karar verebilen, bilgiye ulaşabilen, analitik düşünebilen, çözüm üretebilen, iletişim becerileri gelişmiş, yönetici asistanı niteliği kazmış bilgi işçisi olmak.
Program Profili
Kamu ve özel sektör kuruluşları ve işletmelerinin, ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere, görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır.
Program Çıktıları
1Tarih bilgisine sahip olmak, Türk Dili ve Edebiyatı alanında bilgi sahibi olmak.
2Büro yönetimi ve dosyalama işlerini yapmak, Toplantı organizasyonu yapmak, Bilgi ve belge yönetimi yapmak.
3Kalite yönetim sitemlerini bilmek ve uygulamak. Araştırma yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak.
4İyi seviyede klavye kullanabilmek, Mesleki yazışmalar yapmak , Bilgisayar programlarını ve muhasebe yazılımlarını kullanmak, Teknolojik cihazları kullanmak, Bilgisayar büro programlarını kullanmak.
5Halkla ilişkiler faaliyetlerini ve insan kaynakları yönetimini öğrenmek, Mesleki etik değerlere uymak.
6Kamu ve özel kesim yapısı ve ilişkileri incelemek, öğrendiği bilgileri sektörlerde uygulamak.
7Yabancı dil kullanım tekniklerini belirlemek, yabancı dilde uygulamaları yapmak ve iletişim kurabilmek.
8İşletmeyi kurmayı ve yönetmeyi öğrenmek, organizasyon yapılarını bilmek , Örgüte özgü davranışları incelemek ve değerlendirmek, Müşteri ilişkilerini yönetmek.
9Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak, Etkili ve güzel konuşmalar yapmak.
10Mikro ve Makro Ekonomi ile ilgili temel kavramları önlisans düzeyinde öğrenmek.Muhasebe ve finans işlemlerini önlisans düzeyinde yapmak, Ticari hesaplamalar yapmak.
11Temel hukuk kavramlarına hakim olmak, İş ve sosyal güvenlik hukuku alanına önlisans düzeyinde hakim olmak.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrenciler; kamu ve özel sektörde istihdam imkanı bulmaktadırlar. Tüm işletmelerde büro elemanı, yönetici asistanı, yönetici sekreteri, sekreter unvanları ile iş bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme bilgi yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği ve yönetim bilişim sistemleri programlarıdır. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav etkisi %40, dönem sonu sınavının etkisi ise, %60 dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Notlar harfli sisteme dönüştürülerek, AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Birikimli not ortalaması ardışık iki dönem 2:00 ın altında olan öğrenciler bir sonraki dönemden ders alamazlar.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; programda belirtilen dersleri (minimum 120 AKTS) başarı ile tamamlamaları ve birikimli not ortalamasının en az 2.00 düzeyinde olması ve 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Derslikler, bilgisayar laboratuvarı, görsel sunum imkanları.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Abdülkadir ÖZDEMİR Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı Tercan MYO Telefon: 0446 441 36 27 Fax: 0446 441 36 72

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:48

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
6
1
7.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:41

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
7
3
10.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:34

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
10
0
10.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:39

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
4
2
8.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
4
2
8.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=179&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=179&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=179&activeTab=2