Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Refahiye Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı


Kuruluş
Program 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak eğitim hayatına başlamıştır
Kazanılan Derece
İş dünyasının ihtiyacına cevap verecek nitelikte orta kademe meslek elemanı.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise ve dengi okul mezunu adaylar arasından ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile YGS-4 puanıyla öğrenci alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa formal ve in-formal lise mezunun adaylar kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sorumluluk alabilen, karar verebilen, bilgiye ulaşabilen, analitik düşünebilen, çözüm üretebilen, iletişim becerileri gelişmiş, yönetici asistanı niteliği kazmış bilgi işçisi olmak.
Program Profili
Kamu ve özel sektör kuruluşları ve işletmelerinin, ofis çalışmalarına katkı sağlamak ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere, görev alabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır.
Program Çıktıları
1Etkili iletişim becerileri kazanmak
2Yönetim ve organizasyon sistemlerini öğrenmek ve uygulamak.
3Mesleki yazışmalar yapmak.
4Protokol ve sosyal davranış kurallarını uygulamak
5Muhasebe ve finans işlemlerini yapmak
6Kurumların hukuki sorumlulukları yerine getirebilecek bilgileri edinmek.
7Bilgisayar büro programlarını kullanmak
8Ekonomi ile ilgili temel kavramları tanımak ve kullanmak
9Kamu ve özel kesim yapısını ve ilişkilerini bilmek
10Yönetici asistanlığı becerileri kazanmak.
11Dosyalama ve arşivleme yapmak
12Mesleki etik değerleri öğrenmek ve benimsemek.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrenciler; kamu ve özel sektörde istihdam imkanı bulmaktadırlar. Tüm işletmelerde büro elemanı, yönetici asistanı, yönetici sekreteri, sekreter unvanları ile iş bulabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan dikey geçiş yapılabilecek lisans programları; halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, işletme bilgi yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği ve yönetim bilişim sistemleri programlarıdır. Ayrıca Açık Öğretim Fakültesi iktisat ve işletme bölümlerine de doğrudan kayıt yaptırabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav etkisi %40, dönem sonu sınavının etkisi ise, %60 dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Notlar 4 lü sisteme dönüştürülerek, AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Birikimli not ortalaması ardışık iki dönem 2 nin altında olan öğrenciler bir sonraki dönemden ders alamazlar.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; programda belirtilen dersleri (minimum 120 AKTS) başarı ile tamamlamaları ve birikimli not ortalamasının en az 2.00 düzeyinde olması ve 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Derslikler, bilgisayar laboratuvarı, görsel sunum imkanları.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Önder SAKAL Erzincan Üniversitesi Refahiye MYO Refahiye/Erzincan Tel: 0446 611 33 71 Fax: 0446 611 33 74

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:24

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:11

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:12

BÖLÜM SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
3
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
3
5.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=178&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=178&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=178&activeTab=2