Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üzümlü Meslek Yüksekokulu

Maliye


Kuruluş
2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ekim 2008 tarih ve 4034-028634 sayılı kararıyla Üzümlü Meslek Yüksekokulunun açılmasına karar verilmiştir.
Kazanılan Derece
Bu programdan mezun olan öğrenciler Meslek Elemanı Ünvanı ile iş hayatına atılmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrencilerin programa yerleştirilme süreci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Maliye Programında okumak isteyen bir öğrencinin hem matematik hem de ekonomi alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması ve empati yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.
Program Profili
Programın amacı, ülkemizin finansal sistemi içinde büyük yer tutan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde çalışacak, nitelikli Meslek Elemanı yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Maliye alanında edinilen temel bilgileri geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlar.
2Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken düzeyde maliye teorisi, mali hukuk, mali iktisat, bütçe ve mali planlama bilgisine sahip olur.
3Maliye alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümler, sonuçlarını değerlendirir ve uygular.
4Bilimsel araştırma yöntemlerini etkin olarak kullanır.
5Maliye alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır..
6Maliye alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir ve denetleyebilir.
7Maliye alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
8Sosyalleşme, insan hayatının, eğitim, öğrenme ve başarı gibi pek çok alanı ile ilgisi açısından motivasyon kuramlarını geliştirme
9Maliye alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanır.
10Maliye alanında en az bir yabancı dili sözlü ve yazılı olarak kullanabilme yeteneğine sahip olur.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İktisadi ve idari bilimler fakültesi MALİYE mezunları mali müşavirlik, dış ticaret uzmanlığı, halkla ilişkiler, sigortacılık, finans, borsa ve menkul kıymetler, ihracat ve ithalat alanlarında çalışabilmektedirler. Kaymakamlık, İdari yargı hâkimliği, Sayıştay denetçiliği, Bakanlıklarda, bakanlıklara bağlı ve ilgili kuruluşlarda uzmanlık, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük yapabilmektedirler. Ayrıca medya, hastane yönetimleri, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, Vakıf, STK ve gönüllülük esasıyla çalışan kuruluşlar işletmecilerin çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız 2 yıllık Ön lisans eğitimi sonrası girecekleri Dikey Geçiş Sınavı neticesinde, alanları ile ilgili 4 yıllık lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Ayrıca 2 yıllık Ön lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 yıllık Açık öğretim Fakültesinin alanları ile ilgili programlarına sınavsız devam hakkı kazanmakta ve ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ödev, bilgisayar dersleri için laboratuar uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek. Ayrıca mezuniyet için 20 iş gününü kapsayan yaz stajı zorunluluğu bulunmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programda iki yıllık eğitim ile ilk sınıfta temel konularda bilgi sağlanmakta, ikinci sınıfta ise; mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde, öğrencinin çalışmayı amaçladığı sektöre uygun eğitim alması sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZKAN PİR Adres:Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Üzümlü-ERZİNCAN Tel: 04464113461-34035 e-mail:epir@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
8.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:30

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
0
2
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=166&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=166&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=166&activeTab=2