Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Refahiye Meslek Yüksekokulu

Mekatronik


Kuruluş
Program, 2010 yılında Elektronik ve Otomasyon bölümü altında Mekatronik programı olarak kurulmuştur. Mekatronik; makine, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri teknolojisi ile bilgisayar yazılımı disiplinlerinin bir bütünlük içinde algılanmasına dayanan bilim dalıdır.
Kazanılan Derece
Mekatronik, Önlisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mekatronik programında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması ve 30 günlük stajını tamamlaması gerekir.
Program Profili
Mekatronik programı öğrencilere Mekatronik ürün ve Mekatronik üretim sistemlerinin üretildiği ve/veya kullanıldığı sektörlerde, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatına ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun şekilde, yetkisi dâhilinde ve talimatlara göre mekatronik ürün ve mekatronik üretim sistemleri ile ilgili tanımlı proje yönetimi, tanımlı hücresel tasarım, montaj, test ve kabul işlemleri, yer değiştirme, bakım, onarım ve revizyon yapma bilgi, beceri ve yetkinliğini vermeyi amaçlamıştır. Öğrenciler mezun olduklarında bu görevleri yerine getirebilmesi için gerekli olan mekanik, elektrik, elektronik, pnömatik, hidrolik, yazılım bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.
Program Çıktıları
1İŞ GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLGİ EDİNMEK
2MESLEKİ ETİK DEĞERLERE UYMAK
3İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK
4ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ÖLÇME YAPMAK,DEVRELERİN KURULUMUNU YAPMAK
5KONTROL SİSTEMLERİ KURMAK,HABERLEŞTİRMEK
6MEKATRONİK ÜRÜN VE MEKATRONİK ÜRETİM SİSTEMLERİNİN BAKIMINI, ONARIMINI VE REVİZYONUNU YAPMAK
7BİLGİSAYAR PROGRAMI YAZMAK,BİLGİSAYARLI KONTROL YAPMAK
8TANIMLANMIŞ PROJE FAALİYETLERİNİ YAPMAK
9BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI YAPMAK
10BİLİŞİM OLANAKLARINI KULLANARAK KENDİNİ GELİŞTİRMEK
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mekatronik sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. Örnekler : Elektronik Otomasyon Firmaları, Cihaz geliştirmekle uğraşan ARGE firmları, Test ve kontrol şirketleri, Elektronik güvenlik sistemleri geliştiren şirketler, Otomobil parçası üreten fabrikalar, Otomobil üreten fabrikalar, Bilgisayar servis şirketleri, Hidrolik Pnömatik devre tasarımı firmaları, Robot bakım ve onarım firmaları.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir.Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve staj uygulamasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Mekatronik Programında iki Öğretim Görevlisi , ders ve laboratuvar uygulamalarını yürütmektedir. Programa ait 1 uygulama laboratuvarı ve 1 bilgisayar laboratuvarı ve derslikler bulunmaktadır. Laboratuvarlarda Temel devre analizi, sayısal mantık, algılayıcılar, mikroişlemci ve robotik uygulamaları yapılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Okt .Alpay ÖZTÜRK Mekatronik Program Başkanı Tel:0-446-6113371 e-mail:aozturk@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:24

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:17

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:17

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:8

BÖLÜM SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
4
0
5.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
4
0
5.00
Seçmeli
2
1
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=164&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=164&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=164&activeTab=2