Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu

Turizm ve Seyahat Hizmetleri


Kuruluş
22/07/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu kurulması uygun görülmüştür. Eğitim Dili Türkçedir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programının kuruluş amacı, seyahat acentasında ve tur operatöründe çalışabilecek ve sorumluluk alabilecek turizm ara elemanları yetiştirmek
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında önlisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına; lise mezunu öğrenciler, Yüksek öğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yüksek öğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yüksek öğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Programlarına öğrenci almaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin toplam 120 AKTS karşılığı tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programının hedefi Uluslar arası standartlarda yerli ve yabancı seyahat işletmelerinin biletlerini düzenleyebilen, yolcu için uygun parkuru belirleyebilen ve ücretlendirme yapabilen, insan ilişkilerinde başarılı, İnglizce bilgisini aktif olarak kullanabilen elemanlar yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Turizm kavramı,turizm çeşitleri,turizm mevzuatı,turizm ekonomisi ve pazarlama stratejileri hakkında bilgi sahibi yapar.
2Türkiyenin tarihi ve coğrafi bilgileri,Türkiye sanat tarihi ve müzeleri hakkında bilgi sahibi yapar.
3Seyahat işletmeciliği için gerekli temel finansal hesaplama ve analizleri,tur operatörleri ve seyahat acentalarının işleyişi hakkında bilgi sahibi yapar.
4Rezervasyon ve biletleme,biletleme otomasyonları,acenta otomasyonları hakkında bilgi sahibi yapar.
5Seyahat hizmetleri ile ilgili gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi,protokol hizmetlerinin işleyişi becerisine sahip olmak.
6Havayolu işletmeleri başta olmak üzere ulaştırma işletmelerinin bilet rezervasyonu ve satışı konularında bilgi ve beceriye sahip olmak
7Paket tur organizasyonu ve programlarını hazırlayabilmek,
8İyi iletişim kurabilmek,tüketici davranışlarına göre çalışma yapabilmek,
9Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli mesleki bilgilere sahip olarak takım çalışması yürütebilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
10Alanının inceliklerine hâkim olmak.
11Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.
12Yeterli seviyede yabancı dil bilgisi, anlama ve konuşma becerisine sahip olmak, alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilmek.
13Alanının gerektirdiği bilgisayar teknolojilerine hakim olmak.
14Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütmek.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olan öğrenciler özel sektörde Seyahat Acentalarında ve Tur Operatörlerinde veya bir otel işletmesinde çalışabilir. Ayrıca kamuda ise önlisans diploması ile merkezi sınavla alım yapan kamu kurumlarında istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun durumda olan öğrenciler DGS sınavıyla alanıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Erzincan Binali Yıldırım Üniversites Turizm Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini ( 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde eğitim-öğretim faaliyetleri 1 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 okutman ile yürütülmektedir. Bölümümüzde dersler 30 kişilik kapasiteye ve projeksiyona sahip sınıflarda yürütülmekte olup; uygulamalı dersler için bilgisayar laboratuvarından faydalanılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma -BAŞAR (Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Program Başkanı), AKTS/DS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Güneş, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Merkez/Erzincan Tel: 0446 2251702 Fax: 0446 2251704 nemin@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:6

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:6

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=161&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=161&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=161&activeTab=2