Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Tercan Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları


Kuruluş
2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/h maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 12 Nisan 1999 tarih ve 700–7999 sayılı kararı ile 1999–2000 eğitim-öğretim yılında Muhasebe Programına 50’şer öğrenci alınmasına karar verilmiştir.
Kazanılan Derece
Muhasebe Meslek Elemanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Programlarına; ilgili Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız, diğer lise ve Meslek lisesi mezunu öğrenciler ise, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda YGS-6 puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa formal ve informal lise mezunu adaylar kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Muhasebe ve vergi uygulamaları bölüm öğrencilerine genel muhasebe ile ihtisas muhasebelerinin kayıt ve yöntemleri Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında kavratılması istenmektedir. Ayrıca muhasebe mesleğinin uygulamasında gerekli hukuk ve vergi kanunları ile ilgili bilgilerde aktarılmaya çalışılmaktadır. Muhasebe ve vergi konularında aldıkları bilgileri mesleklerini icra ederken bilişim ortamında kullanabilmeleri hedeflenmektedir.
Program Profili
Yeterlilik şart ve koşulları doğrultusunda ufku açık misyonu ve vizyonunu gerçekleştirebilecek hedeflerine varabilecek ilgili alanda yeterlilik sağlamış muhasebe meslek elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bölgesel platformda bölgeye ve bölge ekonomisine fayda sağlayabilecek projeleri gerçekleştirmek, kalkınmada yardımcı olabilecek etkinlikte, bilgi ve deneyim paylaşabilme olanaklarını sunmaktır.
Program Çıktıları
1Legal, accounting,business, management and have sufficient infrastructure in the fields of space required; theoretical and gain practical knowledge in these areas.
2Professional ethics required by the business have sought in qualified staff, who can use Turkish language effectively in oral and written communication; have professional knowledge of foreign languages to make international correspondence about the area.
3Able to fulfil the legal responsibilities of business, has got implement to follow relevant legislation knowledge and equipment.
4With their colleagues relevant to business can communicate verbal and written Turkish and English as a prescribed level with office supplies.
5Internalize the core values of our republic with Ataturks principles and revolutions, defending the homeland and the nations territorial integrity, democratic, secular, respect for human rights, has the mindset believes in the rule of law.
6The preparation of financial statements of management, has got qualified to analyze, to interpret, cost control, at the level of assistant in the execution of audit and assurance services.
7General micro-and macro-economic stability, economic indicators, understand, analyze and has gained relevant theoretical knowledge.
8Turkish tax system, taxation, public finance and management has got to edit and use the basic information about the documents required by the legislation.
9Humanities, written, and electronic information resources has gain to identify, obtain, edit and understand.
10With basic accounting principles generally accepted in the accounting profession have appropriate knowledge of the principles of ethics and business organizations.
11The adoption of the lifelong learning process that can be self-learned, as team members can work and have the capability to take responsibility for their learning.
12Counteract conflicts and work with others to solve them in a consultation process, gain the ability to work in teams.
13Official, unofficial, offer their views effectively through written and oral communication, discussion, reporting, and earn defense capabilities.
14To have the necessary sacrifices to protect the public interest.
15Developing the accounting profession in the performance of economic, technological and social structures within the framework of professional skepticism and produce professional judgment on the basis of the concepts of function solutions.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrenciler SMM,YMM, Serbest Muhasebeciler ve özel sektörlerin muhasebe departmanlarında mesleki eleman olarak çalışabilmektedir. Kamu pesoneli sınavıyla önlisans progarmalarının kadrolarına kamuda görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
DGS sınavıyla iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin işletme, iktisat, maliye bölümlerine geçiş yapabilmektedir.Açık öğretim fakültelerinede sınavsız direk geçişle aynı işletme,iktiisat ve maliye bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Labratuar imkanları dahilinde çeşitli muhasebe paket programları öğretilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Tolga ALA tala@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:23

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:15

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:12

SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
4.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=156&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=156&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=156&activeTab=2