Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Refahiye Meslek Yüksekokulu

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi


Kuruluş
Program 2008-2009 öğretim yılında akademik faaliyetine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciye, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi alanında Ön Lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından olan ulaşım, gerek ülke gerekse kent boyutunda diğer etkenler ile etkileşim içindedir. Dünyada son yıllarda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler; insanların daha rahat, güvenli yaşama ve zamanı ekonomik olarak kullanma isteğini ortaya çıkarmıştır. Demir yolu ulaşımının güvenli, hızlı olması ve ülke ekonomisi ile endüstrileşmesinde artan önemi son yıllarda ülkemizde de anlaşılmıştır. Tüm dünyada demir yolu ulaşımının hızla gelişmesi, elektrifikasyon ve sinyalizasyona yönelik yeni uygulamalar, geçmiş yıllara göre daha karmaşık hâle gelen demir yolu trafiğinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin önemini de arttırmıştır. Demir yolu ulaşımında önemli görevler üstlenen yol personelinin çağdaş uygulamalarla yetiştirilmesi, ülkenin önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Ayrıca son yıllarda metro işletmeciliğindeki gelişmeler bu alanlarda görev alacak iş gücünün yetiştirilmesinin önemini arttırmıştır. Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Raylı Sistemler Yol programı ile demir yolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemiz ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokol çerçevesinde TCDD Genel Müdürlüğünün bu eğitime her konuda destek vermesi öngörülmüştür.
Program Çıktıları
1Kent içi raylı ulaşım sistemlerini tanıyan, sistem tasarlayan meslek elemanları yetiştirmek.
2Yol bakım ve onarımcısının sahip olduğu yeterlilikleri kazanmış,çevreye duyarlı, girişimci ruhu gelişmiş, ana dilini doğru kullanan, ekip çalışmasına yatkın, çoğunlukla arazide ve açık alanlarda çalışabilen, dinamik meslek elemanları elde etmek.
3Makine ve techizat kullanma yeteneğine sahip olmalıdır. Yol ve müştemilatının (ekipman ve donanımının) bakım, onarım ve kontrolünü yapabilmelidir.
4Yol makine ve tamir ekipmanlarını tanıyan ve şantiye yerine ulaştırılmasını sağlayabilmelidir.
5Genel yol bilgisine sahip, yol kontrolleri ve bakım onarım işlerini gerçekleştirebilmelidir. Kaza ve olay mahalinde bakım onarım çalışmalarını yürütebilmelidir ve yolun trafiğe açık olmasını sağlayabilmelidir.
6İşlemler sonrasında kalite kontrollerini yapabilmelidir. Ayrıca, bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi kullanabilmelidir.
7Meslekî gelişimle ilgili faaliyetlere katılan, meslek etiğine haiz, yabancı dil ve mesleki yabancı dilde yeterli olan meslek elemanları elde etmek.
8Teknik resim çizimi yapabilen , okuyabilen meslek elemanları elde etmek. Bilgisayar destekli çizim yapabilmek.
9Temel elektrik elektronik ve el işlemleri yapmak, ölçümler yapabilmek.
10Arazi ölçümü yapmak. Yol projeleri konusunda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak
11Demir yolu alt ve üst yapısının teşkilini yapmak, yaptırmak, yapılandırmak.
12Demir yolu alt ve üst yapısının tamir bakım ve kontrolünü yapmak.
13Meslekî gelişimle ilgili faaliyetlere katılmak ve maliyet hesapları yapabilmek. İşletme yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.
14Demiryollarının ulaşımdaki yeri ve önemini kavramış, tren ve trafik işletme sistemlerini bilen, yol tamiratı yapabilen, makaslar ve makas çeşitlerini tanıyan meslek elemanları yetiştirmek.
15Çalışırken iş ve işçi güvenliğini sağlayabilen, ilk yardım bilen meslek elemanları yetiştirmek.
16Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri kavrayarak dönüşümlerini yapmak, statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırabilen meslek elemanları elde etmek.
17Yapı malzemelerini tanıyan ve kullanım yerlerine göre sınıflandırabilen bireyler yetişrimek.
18Demiryolları tarihi ve demiryolları taşımacılık sistemleri hakkında bilgi sahibi teknikerler yetişrmek.
19Raylı Sistemler Yol Teknolojisi ile ilgili farklı tasarım ve uygulamaları doğru ve anlaşılır bir şekilde tanıtabilme/sunabilme
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda raylı sistemler sektöründe hizmet veren TCDD, Tülomsaş, vb. işletmelerde istihdam edilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav etkisi %40, dönem sonu sınavının etkisi ise, %60 dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Notlar 4.00lü sisteme dönüştürülerek, AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Birikimli not ortalaması ardışık iki dönem 2.00nin altında olan öğrenciler bir sonraki dönemden ders alamazlar.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; programda belirtilen dersleri (minimum 120 AKTS) başarı ile tamamlamaları ve birikimli not ortalamasının en az 2.00 düzeyinde olması ve 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Derslikler, bilgisayar laboratuvarı, görsel sunum imkanları.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Mehmet DALGAKIRAN Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:24

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:17

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:13

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:6

BÖLÜM SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=154&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=154&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=154&activeTab=2