Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)


Program Çıktıları
1Mikro ve makro ekonomik işlemleri analiz etmek
2Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işler
3Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklar
4Hukuki sorumlulukları yerine getirmek
5Ofis programlarını kullanmak
6Ticari ve istatistiki hesaplamalar yapmak
7Ticaret-Vergi-Sosyal Güvenlik Hukukları ile ilgili işlemleri yapmak
8Kamu maliyesi işlemlerini yapmak
9Alanı ile ilgili bilgisayar paket programları çalıştırmak
10İhtisas muhasebesi (Maliyet-İnşaat-Şirketler-Konaklama-Banka-vb.) işlemlerini yapmak
11Finansman yönetmek ve finansman araçlarını değerlendirmek
12Muhasebe denetimine hazırlamak
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=145&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=145&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=145&activeTab=2