Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Harita ve Kadastro


Kuruluş
Bölümümüz 1997-1998 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime başlanmıştır. 2006 yılında çıkarılan Erzincan Üniversitesi’ nin kurulmasını öngören kanun ile Erzincan Üniversitesi, kendi bünyesinde öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Bu program, yüksek öğretimde Mimarlık ve Şehir Planlama alanında 120 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Harita ve Kadastro alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mimarlık ve Şehir Planlama bölümü –Harita ve Kadastro Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri ( toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması , 30 iş günü Kamu yada Özel sektörde staj Öğretim çalışmasını yapması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü-Harita ve Kadastro Programının eğitim amacı ; teknolojik ölçüm yöntemleri kullanarak geometrik bilgileri elde eden ve bu bilgileri başta mühendislik çalışmaları olmak üzere çeşitli uygulama alanlarının ihtiyaç duyduğu harita ve proje üretiminde kullanan, üretilen mühendislik projelerinin yeryüzüne uygulanması işlemlerini organize eden ve yürüten, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanma yeteneğine sahip, ilkeli meslek elemanları yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Modern harita üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olma becerisi
2Meslekte kullanılan verilerin toplanması, analizi ve sunulması konularında bilgi sahibi olma becerisi
3Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi
4Matematiksel ve mesleki hesaplamaları yapma becerisi
5Mesleki problemlerin çözümünde modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisi
6Mesleki uygulama ve proje üretimi için gerekli verileri elde etme ve uygulama ve bunları yazılı veya sözlü ifade etme becerisi
7Kentsel, kırsal alan düzenleme ve arazi yönetimi konularını ilgili mevzuata göre uygulayabilme becerisi
8Harita çizim işlemlerinin temel özelliklerini bilme, gerekli donanım ve yazılımları kullanarak uygulama becerisi
9Kadastro çalışmaları ve tapu sicili gibi mülkiyeti ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve deneyim sahibi olma becerisi
10Haritacılık mesleğine ilişkin faaliyetleri hukuka ve mesleki etiğe uygun olarak yürütme becerisi
11Temel hukuk mevzuatının haritacılıkla ilgisini kurma, medeni hukukla ilgili uygulamaları yapma becerisi
12Haritacılıkta kullanılan modern ve klasik arazi ölçme araçlarını tanıma, arazi ölçme işlemlerini ve gerekli hesaplamaları yapma becerisi
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü - Harita ve Kadastro programından mezun olan öğrencilerimiz harita üretimi yapan/yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut sayısal ve grafik harita bilgilerini kullanarak kamu hizmetlerini gerçekleştiren kamu kurum ve kuruluşlarında, her türlü mühendislik amaçlı çalışmada yer alan özel sektör firmalarında, konum bilgisine dayalı bilgi sistemlerinin oluşturulması alanında çalışan firmalarda ve konum bilgilerini düzenlemeye yönelik yazılım geliştiren firmalarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav,yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten en az 40 alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi (staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü / Harita ve Kadastro Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Harita ve Kadastro programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarımlarla ilgili bilgisayar programları öğretilmekle birlikte arazi uygulamaları yaptırılmakta, Haritacılıkla ilgili aletlerin kullanımı sağlanmakta, Özel ve Resmi Kurumlara teknik geziler düzenlenmekte ve Haritacılık ve Şehir planlama konularında seminer ve konferanslara iştirak edilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniveristesi Meslek Yüksekokulu 24100 ERZİNCAN Yrd.Doç.Dr.Özlem AKAR (Bölüm Başkanı ), Öğr. Gör. Halil Sezai ÇAKIRBAY (AKTS Koordinatörü)

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:36

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
6.00
Zorunlu
2
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:19

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:11

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=142&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=142&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=142&activeTab=2