Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Elektronik Haberleşme Teknolojisi


Kuruluş
Bölümümüz altında yer alan Elektronik Haberleşme Teknolojisi programımız Atatürk Üniversitesi çatısı altında 1993 yılında faaliyete başlamıştır. 2006 yılından itibaren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir
Kazanılan Derece
“Haberleşme Teknikeri” unvanı taşıyan diploma verilecektir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda liselerden mezun olup, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı ile ilgili türde belirlenen puanını alan ve ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her akademik yıl başında birinci sınıflar için muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ilk yılında öğrenciler, analog ve sayısal elektronik, bilgisayar donanımı konularında dersler, daha sonra mikroişlemciler, sayısal haberleşme, telefon haberleşmesi, fiber optik ve uydu haberleşmesi gibi dersler alarak elektronik haberleşme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanmış olacaklardır.
Program Profili
Programın amacı, toplumsal yaşamda ve iş dünyasında elektronik haberleşme teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, analitik düşünebilen, gelişme ve yeniliklere açık, yaşam boyu öğrenme ilkesini özümsemiş, ulusal değerleri önemseyen teknikerler yetiştirmektir. Elektronik Haberleşme Teknolojisi programı, öğrencilerini, elektronik haberleşme teknolojilerinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Programımız sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Program müfredatındaki dersler, öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.
Program Çıktıları
1Bilgisayar donanımını, bilgisayar ağlarının çalışma prensiplerini, işletilmesini ve uluslararası haberleşme standartlarını bilir.
2Fiberoptik ve RF alt sistemlerinin nasıl çalıştığını anlar ve sistemin bütünüyle nasıl bağlantı kurduğunu bilir.
3Analog ve sayısal modülasyon ilkelerini bilir.
4D.A. ve A.A. da kullanılan Temel elektrik/elektronik devre elemanlarını tanır, çizim/simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devre analizlerini yaparak uygular, elektriksel değerlerini ölçer.
5Mikroişlemci sistemler, mikrobilgisayar sistemleri, dijital sistemler kullanma becerisine sahiptir.
6Pratik uygulamalar için gereken teorik bilgileri, el ve düşünsel becerileri kullanabildiğini gösterir.
7Analog ve dijital ölçü aletleriyle gerekli ölçümleri yaparak temel uygulamalara örnek verir
8Elektronikle ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm üretir.
9Temel fizik, elektrik ve elektronik kavramlarını ve bu kavramlarla alakalı gerekli ölçümleri yapmayı, elektriksel arızalara yerinde müdahale etmeyi bilir.
10Hayat boyu öğrenebilme, öğrendiklerini geliştirebilme faaliyeti gösterir. Teknolojik gelişmeleri takip eder.
11İş arkadaşlarıyla iletişim kurar ve takım çalışmasını bilir. Protokol bilgisine sahip olur.
12Elektronik alanında tanımı yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yaparak sunar.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Analog Haberleşme, Telefon İletişim ve Anahtarlama Sistemleri, Sayısal Haberleşme, RF Tekniği, Fiber Optik Haberleşmesi, Uydu Haberleşmesi ve Hücresel Haberleşme gibi) derslerde elektronik haberleşme teknolojisi ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılacaklardır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında telefon, radyo, televizyon, internet, radar, uydu vb. elektronik haberleşme teknolojisi alanlarında hizmet veren kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulma imkânlarına sahip olacaklardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektronik ve haberleşme öğretmenliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, medya ve iletişim sistemleri, havacılık elektriği ve elektroniği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler Bütünleme sınavına tabi tutulurlar bu sınavdan alınan not ,yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 2 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Program müfredatındaki dersler 1 adet Temel Elektronik Laboratuvarı , 1 adet Haberleşme Sistemleri Laboratuvarı , 1 adet Elektronik Ölçme ve Baskı Devre Laboratuvarında ve Telekomünikasyon Teknolojileri Laboratuvarında yürütülmektedir. Bunun yanında Yüksekokulumuzun bilgisayar Laboratuvarlarından da yararlanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphaneden ve kampüsümüzde bulunan Wi-Fi hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Fulya Esra Ciminli ÇATIR (AKTS/DS Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu C4-124 (Yalnızbağ Kampüsü) 0 446 226 66 00 / 43363

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
1
1
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:18

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:18

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=140&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=140&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=140&activeTab=2