Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Elektronik Teknolojisi


Kuruluş
Bölümümüz altında yer alan Elektronik Teknolojisi programımız Atatürk Üniversitesi çatısı altında 1991 yılında faaliyete başlamıştır. 2006 yılından itibaren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir
Kazanılan Derece
“Elektronik Teknikeri” unvanı taşıyan diploma verilecektir
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda liselerden mezun olup, ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı ile ilgili türde belirlenen puanını alan ve ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersleri için her akademik yıl başında birinci sınıflar için muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler, yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Elektronik Teknolojisi Programı, elektroniğin sanayide kullanılmasının ilkelerini açıklayan bir alandır .Elektronik Teknikeri, temel elektronik konusunda yeterli bilgiye sahip, sanayide kullanılan elektronik sistem ve ekipmanları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve ekipmanlara uygulayabilen kişidir. Elektronik Teknolojisi programı, öğrencilerini, elektronik teknolojilerinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Programımız sahip olduğu eğitim ve öğretim görevlisi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Program müfredatındaki dersler, öğrencilerin eğitim sonrasında daha kolay iş bulması ve lisans programlarına geçen öğrencilerin, geçtikleri programa kolayca uyum sağlayabileceği yeterlilikte işlenmektedir.
Program Çıktıları
1Bilgisayar donanımını, bilgisayar ağlarının çalışma prensiplerini, işletilmesini ve uluslararası haberleşme standartlarını bilir.
2Elektrikli cihaz ve sistemlerin temel çalışma prensiplerini, bakım, onarım ve montajını yapmayı bilir. Fiberoptik sistemlerinin nasıl çalıştığını anlar ve sistemin bütünüyle nasıl bağlantı kurduğunu bilir.
3Güç elektroniği devre elemanlarını ve kullanım özelliklerini bilir.
4Pratik uygulamalar için gereken teorik bilgileri, el ve düşünsel becerileri kullanabildiğini gösterir.
5Mikroişlemci sistemler, mikrobilgisayar sistemleri, dijital sistemler, Programlanabilir Lojik Kontrol (PLC), endüstriyel kontrol ve otomasyon sistemlerini kullanma becerisine sahiptir.
6Analog ve dijital ölçü aletleriyle gerekli ölçümleri yaparak temel uygulamalara örnek verir
7D.A. ve A.A. da kullanılan Temel elektrik/elektronik devre elemanlarını tanır, çizim/simülasyon programları ile elektrik ve elektronik devre analizlerini yaparak uygular, elektriksel değerlerini ölçer
8Elektronikle ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirler ve çözüm üretir.
9Temel fizik, elektrik ve elektronik kavramlarını ve bu kavramlarla alakalı gerekli ölçümleri yapmayı, elektriksel arızalara yerinde müdahale etmeyi bilir.
10Hayat boyu öğrenebilme, öğrendiklerini geliştirebilme faaliyeti gösterir. Teknolojik gelişmeleri takip eder.
11 İş arkadaşlarıyla iletişim kurar ve takım çalışmasını bilir. Protokol bilgisine sahip olur.
12Elektronik alanında tanımı yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yaparak sunar.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; elektronik ve otomasyon sektöründe mal/hizmet üreten, küçük ve orta ölçekli işletmeler, sanayi kuruluşları, bilişim, elektronik ve otomasyon sektöründe istihdam edilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olanlar, ÖSYM tarafından yapılan “dikey geçiş sınavı” na katılmaları ve yeterli puanı almaları durumunda, aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş için tercih yapabilmektedirler. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Teknoloji Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 2 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Program müfredatındaki dersler 1 adet Temel Elektronik Laboratuvarı , 1 adet Haberleşme Laboratuvarı , 1 adet Elektronik Ölçme ve Baskı Devre Laboratuvarı ve 1 adet Telekomünikasyon Teknolojileri Laboratuvarında yürütülmektedir. Bunun yanında Yüksekokulumuzun bilgisayar Laboratuvarlarından da yararlanılmaktadır. Bölümümüz öğrencileri gün boyunca açık olan kütüphaneden ve kampüsümüzde bulunan Wi-Fi hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilmektedirler.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Haluk AYHAN (Bölüm Başkan V.) Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu C4-130 (Yalnızbağ Kampüsü) 0 446 226 66 00 / 43279

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
1
1
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:18

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:18

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=139&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=139&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=139&activeTab=2