Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları


Kuruluş
Program 1976-1977 öğretim yılında akademik faaliyetine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciye, Muhasebe ve Vergi alanında Ön Lisans diploması verilir. Mezunlara Muhasebe Meslek Elemanı ünvanı verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Her türlü liseden mezun olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Muhasebe Bölümü ile ilgili genel ve özellikli muhasebe işlemlerini elektronik ortamda yapabilmek yapabilmek.
Program Profili
Sosyal içerikli dersler yanında alanıyla ilgili değişik muhasebe işlemleri hakkında bilgi kazandırmak.
Program Çıktıları
1Muhasebe denetimine hazırlamak
2Mikro ve makro ekonomik işlemleri analiz etmek
3Ticari hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işler
4Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklar
5Hukuki sorumlulukları yerine getirmek
6Ofis programlarını kullanmak
7Ticari ve istatistiki hesaplamalar yapmak
8Ticaret-Vergi-Sosyal Güvenlik Hukukları ile ilgili işlemleri yapmak
9Kamu maliyesi işlemlerini yapmak
10Alanı ile ilgili bilgisayar paket programları çalıştırmak
11İhtisas muhasebesi ( Maliyet-İnşaat-Şirketler-Konaklama-Banka-vb.) işlemlerini yapmak
12Finansman yönetmek ve finansman araçlarını değerlendirmek
13ön muhasebe belge kullanımı kayıt işlemleri muhasebe defterlerini değerlendirme
14muhasebe sistemi ve hesap planı
15defterlerin ve belgelerin tanımı açıklanması kayıtların değerlendirilmesi
16işlem ve belge kullanımı
17dönem içi işlemleri ile ilgili KDV beyannamesi düzenleme sigorta işlemleri hakkında genel bilgi
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programı başarıyla bitirenler hem girişimci hem de çalışan olarak kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler. Başta muhasebe meslek alanı olmak üzere, bankacılık, sigortacılık ile işletmelerin değişik birimlerinde çalışabilmektedirler. Mezun öğrencilerimizden yasal zorunlulukları yerine getirenler, muhasebe mesleğini kendi bürolarında icra edebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS ( Dikey Geçiş Sınavı ) sınavından geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav etkisi %40, dönem sonu sınavının etkisi ise, %60 dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Notlar 4 lü sisteme dönüştürülerek, AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Birikimli not ortalaması ardışık iki dönem 2 nin altında olan öğrenciler bir sonraki dönemden ders alamazlar.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; programda belirtilen dersleri (minimum 120 AKTS) başarı ile tamamlamaları ve birikimli not ortalamasının en az 2.00 düzeyinde olması ve 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Derslikler, bilgisayar laboratuvarı, görsel sunum imkanları.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr. Tevhit KAHRAMAN Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulama Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulama Programı

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:13

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:12

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=138&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=138&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=138&activeTab=2