Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknolojisi


Kuruluş
Bölümümüz 1976-1977 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime başlanmıştır. 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu’nun kurulmasıyla Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak öğretim faaliyetini sürdürmüştür. 2006 yılında çıkarılan Erzincan Üniversitesi’nin kurulmasını öngören kanun ile Erzincan Üniversitesi bünyesinde öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Eğitimi başarıyla tamamlayanlara “ Ön Lisans” diploması ile İnşaat Teknikerliği Unvanını almaktalar
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İnşaat teknikerliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Aktif olarak Auto-Cad ve diğer mimari paket programları kullanabilme becerisi, Mimari ve Statik projeleri ile bunların detaylarını çizme yeteneği, Beton ve malzemelerinin özelliklerini belirleme yeteneği, Yapılan inşaatların kontrolü, Paket program kullanarak yapıların statik ve betonarme hesaplarını yapma, Yapıların hasar durumlarını belirleme, Yapıların maliyetlerini çıkarma, Bilgisayar kullanımı, Genel kültür seviyesini artırma,
Program Çıktıları
1Yapıda kullanılacak malzemeleri ve özelliklerini bilir.
2Yapı tesisatlarını kullanılan malzemeleri ve tesisatların yapım ilkelerini bilir.
3Yol yapımını, etüdünü ve alt yapı elemanlarını bilir.
4Yapılara ilişkin mimari ve statik projeleri el ve paket programlar yardımıyla çizer.
5İhale dosyası hazırlar, sözleşme ve ihale yapar.
6Yapıya ilişkin metraj işlemlerini yapar ve şantiyelerde imalatın yapım sürecini denetler
7Cisimlerin hareketi ve dengesi ile ilgili problemleri analiz eder
8Zemin etüdünü, zemin deneylerini bilir ve uygular.
9Bir yerleşim biriminin su ihtiyacını hesaplar, suyun temini ve iletimi ile ilgili tesislerin yapımını denetler.
10Yapı elemanlarına etki eden yüklerin hesabını yapar.
11Betonarme yapı elemanlarının basit hesaplarını bilir. Bu elemanları boyutlandırır ve yapımını denetler.
12Çelik yapı elemanlarının birleştirilmesi esaslarını bilir, projelendirir ve yapımını denetler.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ön lisans mezunu olarak KPPS sınavı ile kamu kurumlarında tekniker olarak, özel mimarlık ve inşaat bürolarında, şantiyelerde, kontrollük bürolarında teknik eleman olarak iş bulma imkânlarına sahiptirler. (DSİ, Karayolları, Bayındırlık Bakanlığı, Belediye gibi kamu kurumları, İnşaat şirketlerinin büro ve şantiyeleri, Yapı denetim firmaları, Kontrollük firmaları, Deprem Araştırma Merkezleri, Yapı Malzemeleri Test Laboratuvarları)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Dikey geçiş sınavı ile İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Fakültelerine geçiş hakları bulunmakta
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bilgisayar Laboratuarı ( Word, Excel,Auto-Cad, PORBİNA), Topografik Ölçüm Aletleri( Nivo, Distomat, Prizma, Teodolit, Şeritmetre ve bnz.), Beton ve Beton Malzemeleri Test Laboratuarı (Beton presi, mikser, Ultrases, Beton tabancası, Elek, Donma-Çözülme, Loss-angles ve bnz.), Zemin Mekaniği Test Laboratuarı ( CBR, Permeabilite, Likit-Limit, Kesme kutusu, Odometre, Proktor ve bnz), Hidrolik ve Hidroliji ( Hidrolik set, Hidroloji tankı, Açık Kanallar ve bnz), Statik Laboratuarı ( Basit Kiriş, Kafes kiriş, Asma Köprü, Kemer Sistemler, Sürekli Kiriş sistemi ve bnz), Bitümlü malzeme laboratuarı (Penetrasyon Cihazı, Düktilite Cihazı, Viskozimetre, (Marshall Test Makinası)
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Numan DEMİR, Erzincan Universitesi Erzincan Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı tlf : 0 446 226 66 03 fax : 0 446 226 66 01

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Toplam:16

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:15

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:12

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=137&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=137&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=137&activeTab=2