Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu

Mimari Restorasyon


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı 2007 - 2008 Eğitim ve Öğretim yılında Restorasyon Programı olarak açılmış, YÖK ün 25.09.2009 tarihinde Meslek Yüksekokullarının İsimlerinin yeniden düzenlenmesi ile programın adı Mimari Restorasyon Programı olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul mezunu olmak, 2. Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programımızda Bağıl Değerlendirme Sistemi kullanılmaktadır. Ara sınavın %40, Final sınavının %60 ı geçme notunu belirlemektedir. Öğrencinin dersi geçe bilmesi için sınıf ortalaması veya üzerinde bir not alması gerekmektedir. Okuldan mezun olabilmek için de Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Program Çıktıları
1Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilme
2Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma
3Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme
4Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi
5Temel teknik resim kurallarını bilme, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi
6Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
7Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olmak
8Teorik alan ve bilgi uygulamada kullanabilme becerisi
9Sözlü ve yazılı iletişimde Türk Dilini etkin kullanabilme
10Yeni Program Çıktısı
11Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, bilim ve teknolojik gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olma
12Eserleri oluşturan hammaddeleri bilen, bozulmaları tanıyan, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olma becerisi
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mimari Restorasyon Programı mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren; -Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, -Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, -Özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, -Vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, -Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, -Arkeolojik kazı ekiplerinde, -Şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mimari Restorasyon programından mezun olan öğrenciler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçilebilecek bölümler; Çini El Sanatları Eski Çini Onarımları Geleneksel Türk El Sanatları Geleneksel Türk Sanatları İç Mimarlık İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Mimarlık Şehir ve Bölge Planlama Tezhip Tezhip (Süsleme)
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönem içi ara sınav ve final sınavı olmak üzere 2 sınav uygulanmaktadır. Bu sınavların dönem sonu başarı notuna etkisi ara sınav %40, final sınavı %60 olacak şekilde değerlendirilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
4 yarıyıl süreyle verilen dersleri ve gerekli staj uygulamasını başarı ile tamamlamış olmak ve Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anadolu nun tarihi dokusunu koruyan ender yerleşimlerden biri olan Kemaliye de bugün mevcut olan Osmanlı dönemine ait cami , hamam, çeşme ve tarihi evler bulunmaktadır. İşte bu eserlerin daha da uzun yıllar ayakta kalabilmesi ve bizden sonraki nesillere aktarılması ve Kemaliye nin bu tarihi dokusunu kaybetmemesi adına bu programa gereksinim duyulmuştur. Dolayısı ile burada öğrenim görecek öğrenciler teoriyi pratiğe dönüştürme şansına sahip olacaklar ve uygulama alanı bulacaklardır. İçerik açısından program; mimari ve ahşap restorasyon ağırlıklıdır. Müfredat programı da bu doğrultuda hazırlanmış olup teknik resim, rölöve, restorasyon projeleri ve malzeme üzerinde yoğunlaşmıştır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi, Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu, Kemaliye / ERZİNCAN 0446 751 30 21-36030 Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Serdar KESKİN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
4
2
6.00
Zorunlu
4
2
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
1
0.00
Toplam:60

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
2
4.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
1
5.00
Zorunlu
4
1
0.00
Zorunlu
3
1
5.00
Seçmeli
0
0
12.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
3
1
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:62

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
2
0.00
Seçmeli
0
0
17.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
9.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:55

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
4
2
0.00
Seçmeli
0
0
7.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
12.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
8.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:58

BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
2
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
2
0.00
Seçmeli
1
2
0.00
Seçmeli
4
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Yüksekokul Seçmeli I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
3
5.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
4
0
0.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Yüksekokul Seçmeli II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=136&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=136&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=136&activeTab=2