Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programı 2003 - 2004 Eğitim ve Öğretim yılında Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Programı olarak açılmış, YÖK ün 25.09.2009 tarihinde Meslek Yüksekokullarının İsimlerinin yeniden düzenlenmesi ile programın adı Bilgisayar Programcılığı Programı olarak değiştirilmiştir.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Programcısı
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Lise veya dengi okul mezunu olmak, 2. Meslek liselerinin; Bilgi İşlem, Bilgisayar, Bilgisayar Donanım, Bilgisayar İşletimi/ Bilgisayar İşletimi Teknisyenliği, Bilgisayar Proğramcılığı, Bilgisayar Yazılım, Bilişim Teknolojileri bölümlerinden mezun olanlar üniversitelerin “Bilgisayar Programcılığı” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, METEB’leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programımızda Bağıl Değerlendirme Sistemi kullanılmaktadır. Ara sınavın %40, Final sınavının %60 ı geçme notunu belirlemektedir. Öğrencinin dersi geçe bilmesi için sınıf ortalaması veya üzerinde bir not alması gerekmektedir. Okuldan mezun olabilmek için de Genel Not Ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Gelişmekte olan ülkemizde, mühendislik unvanına sahip bilgisayar elemanlarına duyulan ihtiyaç kadar belki de daha fazla bilgisayar yönünden çok iyi yetişmiş bilgisayar ara elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu elemanların yetiştirilmesi programımızın temel amacıdır. Bilgisayar sistemlerindeki gerek yazılım ve gerekse donanım açısından meydana gelen hızlı gelişmeler, bu alanlarda istihdam edilecek insanların eğitilmesini sorununu da beraberinde getirmektedir. Tüm bu zorluklar ile beraber ihtiyaç duyulan ara insan gücünün karşılanmasına katkıda bulunmak için çabalamaktayız.
Program Çıktıları
1Bilgisayar alanındaki temel kavramları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözebilme
2Problemlerin çözümüne yönelik algoritma geliştirebilme ve kod yazabilme
3Yazılımların kurulum, test ve kabul işlemlerini yapabilme
4Yazılım planlama ve tasarımında görev alabilme, alanındaki yazılım geliştirme çalışmalarında grup içinde yönetsel olmayan görevleri yerine getirebilme
5Girişimcilik ve işletmecilik alanındaki temel ilkeleri tanımlayabilme, meslek standartlarına ve ilk yardım bilgilerine hakim olma
6Temel ofis programlarını kurma, kullanma ve bu programların modüllerini kullanarak çözümler üretebilme
7Bilimsel ve matematiksel temel kavramlar üzerinde analiz yapabilme
8Tarihi değerlere saygılı olma, sosyal ve kültürel değerler ve mesleki etik bilincine sahip olma
9Türk dilini iyi kullanarak etkili iletişim kurabilme ve meslektaşları ve müşterileriyle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilme
10Bilgisayar donanım ve ağ bileşenlerinin seçimi ve kurulumunu yapabilme, bileşenlerle ilgili temel elektronik bilgisine sahip olma, işletim sistemi kurabilme
11Bir web sayfasını dizgi, grafik, animasyon ve kullanıcıyla etkileşim bazında tasarlayabilme, sunucu taraflı program geliştirebilme
12İstemci/sunucu ortamında veritabanı yönetim sistemleri yazılımlarını kullanarak veritabanı tasarlayabilme, verilerin güvenliği ve saklanması ile ilgili önlemler alabilme
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bilgisayar Programcılığı eğitiminden sonra, kişilerin iş bulma olanakları geniştir. Hemen hemen tüm kamu kuruluşları, bankalar ile özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Bilgisayarın her alanda yaygınlaşması, bu meslekteki elemanların iş bulmalarını kolaylaştırmakta ve aranan eleman olma özelliklerini daha uzun bir süre koruyacaklarını göstermektedir. Bu mesleği hem kadınlar hem de erkekler tercih etmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar- Enformatik, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Enformasyon Teknolojileri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bağıl Değerlendirme Sistemi Kullanılmaktadır. Ara Sınavın %40 ı, Final Sınavının %60 ı ders geçmeyi etkilemektedir. Sınavlar, Uygulamalı, Test, klasik, boşluk doldurma şeklinde uygulanmaktadır. Dönem içinde ödev, Uygulama Ödevi, Proje, Dönem Ödevi, Quiz uygulanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Eğitim Öğretim boyunca toplam 120 AKTS lik dersi başarı ile bitirmiş olmak. 30 İş günü stajını başarı ile tamamlamış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
30 kişilik bilgisayar Labaratuvarı 20 kişilik bilgisayar Labaratuvarı Donanım Atölyesi
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Halil ağa Mah. Türkmen Sok. 2. Etap Toki Y4-14 Kemaliye / ERZİNCAN 0446 751 30 21-19059 0505 622 97 73

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:24

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:10

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:12

Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli Dersler
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
4
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=134&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=134&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=134&activeTab=2