Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üzümlü Meslek Yüksekokulu

Organik Tarım


Kuruluş
2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ekim 2008 ve 4034-028634 sayılı kararıyla Üzümlü Meslek Yüksekokulunun açılmasına karar verilmiştir. 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayulı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığının tarih ve sayılı kararıyla Organik Tarım programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Öğrenciler organik tarım teknikeri unvanıyla mezun olmaktadırlar. Bu bölüm, yüksek öğretimde Organik Tarım alanında 120 ECTS kredilik ön lisans (ön aşama) derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Organik Tarım alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 6 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Organik Tarım Alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir
Program Profili
Organik Tarım Programının eğitim amacı; ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen Organik Tarım Teknikeri yetiştirmektir
Program Çıktıları
1Organik Tarım biliminin temel ilkelerini öğrenmek ve uygulamak
2Organik bitkisel ürünleri (tarla bitkileri, meyvecilik sebzecilik ve bağcılık) tanımak, yetiştirmek, depolamak ve pazarlamak
3Organik Tarım alanındaki yeni gelişme ve uygulamaları değerlendirmek ve uygulamak
4Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, her türlü bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olabilme.
5Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
6Organik tarımının temel prensiplerini bilerek, meslekte nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahip olabilmek
7Organik tarım ile ilgili her türlü teknik ve kültürel tedbirleri uygulayabilmek, tarım alet ve makinalarını tanıyabilmek.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda, Organik Tarım yetiştiriciliği yapan özel çiftliklerde, Organik ürünlerin Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşlarında ve çiftçi örgütlerinde tekniker olarak çalışabilmektedirler
Üst Derece Programlarına Geçiş
. Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçerek Lisans programlarında öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir). Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programda iki yıllık eğitim ile ilk sınıfta temel konularda bilgi sağlanmakta, ikinci sınıfta ise; mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde, öğrencinin çalışmayı amaçladığı sektörde uygulamalı eğitim alması sağlanmaktadır. Derslerin Uygulamaları civardaki organik tarım işletmelerinde yapılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı: Azapay Ümmühan YALÇINYAVUZ Adres:Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Üzümlü-ERZİNCAN e-mail:auyalcinyavuz@erzincan.edu.tr
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=111&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=111&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=111&activeTab=2