Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üzümlü Meslek Yüksekokulu

İnsan Kaynakları Yönetimi


Kuruluş
2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ekim 2008 tarih ve 4034-028634 sayılı kararıyla Üzümlü Meslek Yüksekokulunun açılmasına karar verilmiştir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İnsan Kaynakları Yönetimi dalında önlisans diploması verilir ve mezunlar İnsan Kaynakları Meslek Elemanı ünvanına sahip olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Erzincan Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Erzincan Üniversitesi ‘nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünde okumak isteyen bir öğrencinin hem sosyal bilimler hem de matematik alanına ilgi duyması, iletişim becerisi, ekip çalışması ve empati yeteneklerinin gelişmiş olması beklenir.
Program Profili
İnsan Kaynakları Yönetimi Programı iki yıllık bir önlisans eğitimini kapsar. Öğrenciler 4 yarıyıl boyunca öğrenim planlarında belirtilen 120 AKTS’lik zorunlu ve seçmeli dersleri başarmak, en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olmak ve 30 günlük yaz stajını tamamlamak zorundadır. Öğrenciler ilk iki yarıyılda işletme, iktisat ve hukuk dersleri ve son iki yarıyılda ağırlıklı olarak insan kaynakları yönetimi dersleri almaktadırlar. Programın öğretim dili Türkçe’dir.
Program Çıktıları
1İnsan Kaynaklarının etkileşim alanında bulunduğu diğer alanları da içinde barındırarak, bu alanlar hakkında bilgi verir.
2İşletme, İktisat, Hukuk, Sosyoloji, Matematik, İstatistik, Yönetim gibi insan kaynakları yönetimi ile ilgili kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
3İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel ve güncel teknik bilgileri kullanır.
4İnsan Kaynakları Yönetimi tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilir ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilir.
5İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili bilgilere ulaşma, işe yarayanlarını seçme, anlama, yorumlama ve kullanma becerilerini geliştirerek öğrenmeyi öğrenir ve yaşam boyu uygulayabilir.
6Meslektaşları ile İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda Türkçe ve öngörülen düzeyde İngilizce olarak yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.
7Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak İnsan Kaynakları Yönetimi alanındaki bilgileri izleyebilir.
8Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte İnsan Kaynakları Yönetimine özgü bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
10Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler, işçi sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine sahip olur.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programı mezunları; kamu kurumları, danışmanlık şirketleri, kariyer planlama şirketleri, sendikalar gibi kurum ve kuruluşlarda iş bulma imkanlarına sahiptir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar DGS ile bölümleriyle ilgili 4 yıllık lisans bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca açık öğretimden de sınavsız olarak bölümleriyle ilgili 4 yıllık lisans bölümlerine devam edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Dersin geçme notu 35 puan ve üzeridir. Bir üst döneme geçmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir
Mezuniyet Koşulları
1- Bir öğrencinin mezun olabilmesi için Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve başarısız dersi olmaması gerekir. 2- 30 işgünü olan stajı başarıyla tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programda iki yıllık eğitim ile ilk sınıfta temel konularda bilgi sağlanmakta, ikinci sınıfta ise; mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde, öğrencinin çalışmayı amaçladığı sektöre uygun eğitim alması sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Cihad ÖZDEMİR cihadozdemir@erzincan.edu.tr Adres : Erzincan Üniversitesi Üzümlü Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Üzümlü/ERZİNCAN Tel: 0 446 411 34 61 (Yüksekokul Sekreteri) 0 446 411 34 62 (Santral ve Özel Kalem) 0 446 411 34 63 (Fax)

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:31

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
3.00
Toplam:30

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
4
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
0
2
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=110&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=110&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=110&activeTab=2