Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üzümlü Meslek Yüksekokulu

Emlak ve Emlak Yönetimi


Kuruluş
2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 08 Ekim 2008 ve 4034-028634 sayılı kararıyla Üzümlü Meslek Yüksekokulunun açılmasına karar verilmiştir. 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayulı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu başkanlığının tarih ve sayılı kararıyla Emlak ve Emlak Yönetimi programı açılmıştır.
Kazanılan Derece
Emlak danışmanı.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak veya ÖSS'den belli bir puan almak gereklidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Emlak ve Emlak Yönetimi alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı; emlak sektörü ile ilişkili temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, emlak işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı mezunlar yetiştirmektir. Emlak ve Emlak Yönetimi Programında okuyan öğrenciler; gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi konularının da içinde bulunduğu ders müfredatından edindikleri mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek emlak sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumlarda mesleki eleman olarak istihdam edilmektedirler. Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’nda, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir.
Program Çıktıları
1Arsa ofisi, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Belediyelerin Emlak Müdürlükleri ile benzeri kurum ve kuruluşlarında ve özel şirketlerde arsa üretimi, arazi ve arsa düzenlemesi, parselasyon, ifraz v.b. işler konusunda uzmanlaşmak
2Emlak şirket ve bürolarında, harita şirket bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri, bina-site alışveriş merkezi yönetimleri, konut geliştirme konusunda yetenekli olmak.
3Finansman şirketleri, toplu konut idaresi, yerel yönetimler, yapı denetim firmaları konusunda uzman olmak.
4İnşaat şirketlerinde, kurumsal emlak pazarlama şirketlerinde gerekli bilgi ve becerisine sahip olmak.
5Taşınmaz değerlemesi, Taşınmaz Hukuku, Tapu ve kadastro, Arazi ölçme, harita okuma, inşaat, mimari alanlarında yüksek teknik bilgi sahibi olmak.
6Teknik konulara hakim, emlak yönetiminin temel ilke ve kavramlarına, bilgi sistemleri, ekonomi ve işletme konularına hakim olmak.
7Emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu, emlak pazarlaması, yönetilmesi ve hizmet danışmanlığı konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.
8Kendini ve çevresini geliştirmeye, değişime açık, bağımsız çalışabilme ve iş takip etme becerisine sahip olan bireyler haline gelmek.
9Prezantabl görünümde, bilgisayar kullanımına hakim, gelişime ve yeniliklere açık olmak.
10İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilişkin bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilen bir birey olmak
11Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan bir birey olmak.
12İş ve meslek etiği konusunda duyarlı olan, etik kuralları davranış normu haline getirebilen biri olmak.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar öğrenciler “emlak danışmanı” unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır; - Emlak Danışmanlığı, - Emlak Değerleme Uzmanlığı, - Emlak Geliştirme Uzmanlığı, - Bankalar, - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri - Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri - Sigorta Şirketleri - Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri - Toplu Konut İdaresi - Yerel Yönetimler - Yapı Denetim Firmaları.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler yada Açıköğretim programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırılabilen lisans programları şunlardır; İşletme İşletme Enformatiği İşletme-Ekonomi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve alanı ilgili olarak faaliyet gösteren bir işyerinde 30 günlük mesleki stajlarını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Programda 2 adet Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Suat ÇAY, Üzümlü Meslek Yüksekokulu, Fatih Mahallesi, Üzümlü, ERZİNCAN.
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=109&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=109&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=109&activeTab=2