Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üzümlü Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı


Kuruluş
Yüksekokul bünyesinde 2009-2010 eğitim-öğretim döneminde Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne bağlı olarak Bilgisayar Programcılığı Programı açılmış olup , aynı dönemde ilk öğrenci kaydı yapılmıştır.40 öğrenci kontenjanlı bu programda kadrolu üç öğretim elemanı görev yapmaktadır. Program 40 bilgisayarlı iki PC laboratuvarı ve bir adet 50 kişilik teknoloji sınıfı ile eğitim yapmaktadır.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Programcılığı Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖKün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yeterlilik zorunlulukları ve yönetmeliğe uygunluk YÖK tarafından belirlenir.
Program Profili
Bu bölümde, Endüstri ve hizmet sektörlerinin bilişim alanlarında; bilgisayar donanımı, yazılımı, veri tabanı yönetim sistemleri, internet teknolojileri konularında bilgi-beceri sahibi teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Program Çıktıları
1Temel ve mesleki matematik bilgilerini bilgisayar yazılım problemlerinin çözümüne uygulama becerisi.
2Bilgisayar yazılım, donanımı ve ilgili alanlardaki problemleri tanımlama ve çözme becerisi.
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi.
4Verilerin çözümlenmesi, deney yapma, tasarlama, uygulama sonuçları yorumlama becerisi
5Bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
7Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
8Yaşam boyu öğrenme ve kendini yenileyebilme becerisi
9Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma ve bunlara duyarlı olma becerisi
10Kalite standartları ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olma; yönetim kurallarına, standartlarına ve iş disiplinine uyma becerisi
11Bir yabancı dili kullanarak bilgisayar programcılığı alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi
12Atatürk’ün ilkeleri ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi bilgisine sahip olma
13Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanma becerisi
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel ve devlet şirketlerinin bilişim departmanları, hastanelerin otomasyon sistemlerinden sorumlu departmanlar, Web tasarımı ve servis sağlayıcı şirketler, bankaların ve büyük marketlerin operasyon bölümleri, yazılım ve uygulama geliştirme departmanları.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYMnin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavından (DGS) yeterli puanı almaları koşuluyla, üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Yazılım Mühendisliği gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Dersin geçme notu 35 puan ve üzeridir. Bir üst döneme geçmek için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünde (toplamı 120 AKTS) başarılı olması ve her iki öğretim yılı sonunda da yapacağı zorunlu stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim-EDE) toplam 30 iş günü olarak tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 3 tane Öğretim görevlisi görev yapmaktadır.40 kişilik iki adet bilgisayar laboratuvarı ve 50 kişilik bilişim sınıfımız mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Üzümlü MYO/Üzümlü ERZİNCAN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
3
1
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
16.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
8.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:30

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
1
4.00
Seçmeli
1
1
4.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=107&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=107&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=107&activeTab=2