Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemah Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık


Kuruluş
Kemah Meslek Yüksekokulu Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bankacılık ve Sigortacılık Programı 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren Örgün öğretim şeklinde, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren ise Uzaktan eğitim öğretimide yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Bu program, Bankacılık ve Sigortacılık alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. (İlgili alanlardaki meslek liselerinden, kontenjan açığı olması halinde düz liselerden öğrenci kabul edilir.)
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bankacılık ve Sigortacılık programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
Program Profili
Bankacılık ve Sigortacılık programı, bankacılık ve sigortacılık alanında teorik ve uygulamaya yönelik altyapıya sahip ara insan gücü yetiştirmek amacı ile bir eğitim planı yürütmektedir. Program, ekonomi, istatistik, finans, yönetim, hukuk, matematik derslerinin yanı sıra bankacılık ve sigortacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik zorunlu dersler içermektedir.
Program Çıktıları
1Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme
2Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme
3Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi
4Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi
5Şirket işlemlerinin, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterelere kaydını, düzeltme ve kapanış kayıtlarını ve finansal tabloları tanıyabilme
6Bankaların ekonomideki fonksiyonunu ve rolünü tartışabilme.
7Ticari bankalar tarafından sunulan hizmetlerle iligili ilkeleri ve süreçleri uygulayabilme.
8İstanbul Menkul Kıymetler Borsasındaki gün içi ve gün sonu işlemleri ile ilgili mevzuatı tanıyabilme.
9Temel yatırım bilgisini, akademik finansal piyasalar çalışmaları ile birleştirebilme.
10Riskleri yönetebilmek ve fırsatlardan yararlanmak için türev piyasalardaki vadeli işlem enstrumanlarını kullanabilme.
11İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz edebilme.
12Sigorta ilkelerini, süreçlerini ve ürünlerini tanıyabilme
13Temel hukuk bilgisinin yanında, bankalar kanunu, sigorta kanunu ve sermaye piyasası kanunu hakkında bilgi sahibi olmak
14Finansal pazarlama ve satış yeteneklerini kazanabilme.
15Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
16Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
17Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
18Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
19Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
20Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
21Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
22Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
23Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
24 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718192021222324
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bankacılık ve Sigortacılık Programı mezunları, kamu ve özel sektöre ait bankalarda, finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, değişik sektörlerin muhasebe servislerinde, bilgi işlem merkezlerinde kariyerlerini sürdürebilirler. Sigortacı olarak çalışmak isteyenler mezunlar ise, sigortacılık hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programdan mezun olan öğrenciler, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Diploması alırlar. Bankacılık ve Sigortacılık programından mezun olan öğrenciler, Aktüerya, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat , İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme - Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman programlarına sınavla dikey geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar.Yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler Bütünleme sınavına tabi tutulurlar bu sınavdan alınan not ,yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, bu dersin şartlı olarak başarıldığını belirtir. FD ve FF notu ise, başarısız öğrenciye verilir. FD veya FF notu alan öğrenci bu dersi verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir. Ayrıca öğrenci stajını başarıyla tamamlamış olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde toplam 3 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Emrah KAHRAMAN Bölüm Başkan V. (Program Koordinatörü) Adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulu Kemah/ERZİNCAN Tel: 0446 511 25 24-37012 Faks: 0 446 511 25 23 e-mail: e.kahraman@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:51

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:45

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:32

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:18

Banka1BaharYeni
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bank.Yeni.Güz.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
1
4.00


Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bank.Yeni.Bahar.2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
2
2.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=106&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=106&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=106&activeTab=2