Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Elektrik


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik Programı 1976-1977 yıllarında öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Elektrik Teknikeri
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Programlarına; ilgili Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız, diğer lise ve Meslek lisesi mezunu öğrenciler ise, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda YGS-1 puan türünde yeterli puanı almış öğrenciler alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim Kurumlarında öğrenmenin tanınması Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, meslek stajını da tamamlayan öğrencilere Elektrik programı alanında ön lisans diploması verilir.
Program Profili
Endüstride kullanılan elektrikli makine, donanım ve sistemleri tanıyan, özelliklerini bilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, mesleki bilgisini endüstriyel uygulamalarda kullanabilen, programlanabilir cihazları tanıyan ve programlayabilen mesleğini özümsemiş teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Program Çıktıları
1Otomatik kontrol sistemi ve güç elektroniği devrelerinin kullanılmasını bilmek
2Ölçüm ve hesaplama uygulamalarını yapmak
3Doğru ve alternatif akım devre bağlantılarını yapmak
4Temel elektronik devre ve sayısal uygulamaları yapmak
5Elektrik tesisatı ve sözleşme keşif planı yapmak
6DC, AC ,trafo ve özel elektrik makinalarının yapısını bilmek
7Algılayıcıları ve ev cihazlarının yapısını bilmek
8Bilgisayar destekli tasarım yapmak ve proje çizmek
9Sistem ve arıza analizi yapmak
10Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım yapmayı bilmek
11Mesleği ile ilgili matematiksel işlemleri yapmak
12Kumanda ve programlanabilir lojik kontrolü sistemleri bilmek ve uygulamak
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları serbest elektrik teknikeri olarak kendi işyerlerini kurup çalıştıkları gibi başta TEDAŞ, TEİAŞ, TÜRK TELEKOM, GSM Şirketleri, olmak üzere enerji iletim ve dağıtım şirketlerinde, haberleşme altyapısı ve hizmeti sunan şirketlerde veya endüstriyel otomasyon hizmeti gerektiren bir çok özel ve resmi kurumda iş bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler. Mezun öğrenciler mühendislik fakültelerin Elektrik Elektronik Mühendisliğine ve elektrik öğretmenliğine dikey geçiş yapabilmektedir. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin iktisat ve işletme bölümleri de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde 4 öğretim elemanı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Murat GÜLNAHAR (Bölüm Başkanı)Öğr. Gör. İhsan GÜLLER (AKTS/DS Birim Koordinatörü)Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:15

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:9

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=1&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=1&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=1&activeTab=2