Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Ders Kodu4400.040001.2
Yıl2
Dönem3
Öğretim TürüBirinci Öğretim
Ders DiliTürkçe
Öğretim Üyeleri
  • Öğr. Gör. Ayşegül AYDIN
Kaynaklar
  • 1. ARSLAN, E.A. (2002), Örgütte Kişisel Gelişim, Nobel, Ankara BARLI, Önder(2007), Davranış Bilimleri, Bizim Büro Basım Evi, Ankara BAYSAL, A.C. ve TEKARSLAN, E.(1996) İşletmeciler için Davranış Bilimleri, Avcıol, İstanbul.
Ders TanımıDersler sonucunda öğrencinin sosyal, iş ilişkilerinde ve hastane ortamında hasta psikolojisi, hasta yakını psikolojisi ve çocukların hastane ortamı ve hastalık psikolojisini anlamaları beklenmektedir. Edinilen bilgiler doğrultusunda öğrencinin daha empatik olması umut edilmektedir.
Hedefler Bireyin toplumla kurduğu ilişkiyi anlamlı hale getirecek ve süreçleri kontrol etmesini sağlayacak temel bilgilerin aktarımıdır.
Ders İçin Önerilen Diğer HususlarYok
Öğrenme Çıktıları
1Yönetim sürecinde davranış bilimlerinin ortaya çıkışını ve ilgili bilim dallarını açıklar.
2Davranış bilimleri ile ilgili temel kavramları tanımlar.
3Kişilik Teorilerini ve örgütlerde ön plana çıkan kişilik özelliklerini yorumlar
4Güdülemeyi, iş tatminini ve grupları örnekler vererek açıklar.
5Kültür, değerler ve inançlar hakkında bilgi sahibidir.
Haftalık Ders İçeriği
HaftaDers İçeriği
1Davranış bilimlerinin tanımı ve temel kavramları
2İnsan özellikleri, davranışın biyolojik temelleri
3İnsan gelişimi, yaşam boyu davranışın gelişimi
4Toplum ve toplumsal yapı
5Davranış düzlemi
6Toplumsallaşma
7Sosyal yapı ve sosyal ilişkiler
8İlişkiler sisteminin oluşturulmasında sosyal kurumlar
9 Sosyal etki ve uyma davranışı
10Dürtüler ve güdüler
11Duyum ve algılama
12Kişilik ve kişiliğin gelişimi
13Öğrenme ve motivasyon
14Davranış bozuklukları Kişiliğin gelişimi
15final sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeYüzde
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Ara Sınav100
Final/Bütünleme Sınavı100
İş Yükü Hesaplaması
AçıklamaSayıSüreSaat
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım224
Soru-Yanıt5210
Takım/Grup Çalışması339
Gözlem6318
Beyin Fırtınası616
Makale Kritik Etme122
Bireysel Çalışma144
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma248
Ev Ödevi122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ144
ÖÇ2
ÖÇ3
ÖÇ4
ÖÇ5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek